Oferty pracy- aktualne

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1, poszukuje do pracy lekarza medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii

 

czytaj dalej

Głównym zadaniem jest udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii stomatologicznej tj. opis badań radiologicznych stomatologicznych w tym:

 • tomografia szczęki;
 • tomografia żuchwy;
 • tomografia szczęki i żuchwy;
 • tomografia zatok;
 • tomografia stawów skroniowo-żuchwowych;
 • zdjęcie pantomograficzne;

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 55 69 410 lub 22 55 69 412 lub e.mail: kadry@mcs-przychodnia.pl

Adres:
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

 

 

__________________________________________________________________________________________

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1, zatrudni lekarza dentystę – specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza dentystę bez specjalizacji z doświadczeniem pracy z dziećmi

czytaj dalej

Oferujemy:

 • praca w ramach umowy cywilnoprawnej – kontraktu
 • pracę w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku (godziny pracy pomiędzy 7.00 a 20.00)
 • wykonywanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnych (pełen zakres)
 • dużą liczbę pacjentów
 • nowocześnie wyposażone gabinety i sale zabiegowe
 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • pracę w zespole wielu lekarzy
 • wykonawstwo techniczne na miejscu i zlecane na zewnątrz
 • możliwość konsultacji i współpracy z specjalistami ze wszystkich dziedzin stomatologii

Główne obowiązki:

 • realizacja stomatologicznych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, zawartej z płatnikiem publicznym, w przydzielonym zakresie, odpowiednim do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
 • realizacja stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oferowanym pacjentom świadczonych odpłatnie w przydzielonym zakresie, odpowiednim do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
 • udzielanie specjalistycznych porad pacjentom w szczególności z zakresu stomatologii dziecięcej;
 • kierowanie pacjentów na badania niezbędne do prawidłowego procesu leczenia;
 • rzetelne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej/elektronicznej;

Warunki finansowe ustalane indywidualnie podczas spotkania

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 55 69 410 lub 22 55 69 412 lub e.mail: kadry@mcs-przychodnia.pl

Adres:
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

 

 

__________________________________________________________________________________________

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1,
Specjalistyczna przychodnia stomatologiczna 
Opis stanowiska : Lekarz dentysta – specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Główne zadania

 • udzielanie stomatologicznych świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i odpowiednimi umiejętnościami, w szczególności w zakresie chirurgii stomatologicznej
 • realizacja stomatologicznych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, zawartej z płatnikiem publicznym, w przydzielonym zakresie, odpowiednim do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
 • realizacja stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oferowanym pacjentom świadczonych odpłatnie w przydzielonym zakresie, odpowiednim do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
 • udzielanie specjalistycznych porad pacjentom w szczególności z zakresu chirurgii stomatologicznej;
 • kierowanie pacjentów na badania niezbędne do prawidłowego procesu leczenia;
 • rzetelne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej/elektronicznej;
 • sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy, w ramach staży specjalizacyjnych w dziedzinie periodontologii oraz opiekuna dla lekarzy dentystów – stażystów podyplomowych

Oferujemy:

 • pracę w dowolnej formie do uzgodnienia (etat, kontrakt)
 • pracę w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku (godziny pracy pomiędzy 7.00 a 20.00)
 • wykonywanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnych  (pełen zakres)
 • dużą liczbę pacjentów
 • nowocześnie wyposażone gabinety i sale zabiegowe
 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • pracę w zespole wielu lekarzy
 • możliwość konsultacji i współpracy z specjalistami ze wszystkich dziedzin stomatologii

Warunki finansowe ustalane indywidualnie podczas spotkania

 Wymagania konieczne:

 • prawo wykonywania lekarza dentysty
 • specjalizacja w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • będą przechowywane nie dłużej niż 90 dni od zakończenia procesu rekrutacji,
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o. w  Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

czytaj dalej

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 55 69 410 lub 22 55 69 412 lub e.mail: kadry@mcs-przychodnia.pl

Adres:
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

 

 

__________________________________________________________________________________________

Lekarz specjalista w zakresie ortodoncji

  • jesteś lekarzem dentystą ze specjalizacją?
  • podchodzisz profesjonalnie do tego co robisz?
  • dołącz do naszego zespołu!

czytaj dalej

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1, zatrudni lekarza specjalistę w zakresie ortodoncji

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach kontraktu
 • pracę w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku
 • możliwość wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnych  (pełen zakres)
 • dużą liczbę pacjentów
 • pełną rentgenodiagnostykę stomatologiczną
 • nowocześnie wyposażone gabinety i sale zabiegowe
 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • pracę w zespole
 • możliwość konsultacji i współpracy z specjalistami ze wszystkich dziedzin stomatologii

Wymagane:

 • znajomość obsługi komputera

Mile widziane:

 •  znajomość wymogów NFZ przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Kadr i Szkoleń  22 55 69 410 lub 412. lub pocztą elektroniczną na adres  kadry@mcs-przychodnia.pl 

Szczegółowe warunki podjęcia pracy znajdują się w zakładcezamówienia publiczne

 

__________________________________________________________________________________________

 

Lekarz specjalista w zakresie periodontologii

  • jesteś lekarzem dentystą ze specjalizacją?
  • podchodzisz profesjonalnie do tego co robisz?
  • dołącz do naszego zespołu!

czytaj dalej

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie periodontologii

Opis stanowiska : Lekarz dentysta – specjalista w dziedzinie periodontologii

Główne zadania

 • udzielanie stomatologicznych świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i odpowiednimi umiejętnościami, w szczególności w zakresie periodontologii;
 • realizacja stomatologicznych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, zawartej z płatnikiem publicznym, w przydzielonym zakresie, odpowiednim do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
 • realizacja stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oferowanym pacjentom świadczonych odpłatnie w przydzielonym zakresie, odpowiednim do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji;
 • udzielanie specjalistycznych porad pacjentom w szczególności z zakresu periodontologii;
 • kierowanie pacjentów na badania niezbędne do prawidłowego procesu leczenia;
 • rzetelne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej/elektronicznej;
 • sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy, w ramach staży specjalizacyjnych w dziedzinie ortodoncji oraz opiekuna dla lekarzy dentystów – stażystów podyplomowych

Oferujemy:

 • pracę w dowolnej formie do uzgodnienia (etat, kontrakt)
 • pracę w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku (godziny pracy pomiędzy 7.00 a 20.00)
 • wykonywanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnych  (pełen zakres)
 • dużą liczbę pacjentów
 • nowocześnie wyposażone gabinety i sale zabiegowe
 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • pracę w zespole wielu lekarzy
 • możliwość konsultacji i współpracy z specjalistami ze wszystkich dziedzin stomatologii

Warunki finansowe ustalane indywidualnie podczas spotkania

 

Wymagania konieczne:

 • prawo wykonywania lekarza dentysty
 • -specjalizacja w dziedzinie periodontologii

 Oferty można składać:

– osobiście do sekretariatu Spółki – III piętro pok. 321
– przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@mcs-przychodnia.pl

– przesłać pocztą na adres Spółki

Adres:

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa


Wszystkich zainteresowanych ofertami pracy prosimy o kontakt
tel. 22 55 69 410 lub 22 55 69 412 lub e-mail:
kadry@mcs-przychodnia.pl

 

 

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • będą przechowywane nie dłużej niż 1 rok od zakończenia procesu rekrutacji,
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić  wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o. w  Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Uwaga ! Dokumenty zawierające dane osobowe wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego też prosimy o stosowne ich zabezpieczenie lub osobiste dostarczenie do siedziby MCS sp z o.o.

http://www.dreamstime.com/-image26801912

Stomatologia ogólna zwana inaczej stomatologią zachowawczą zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem choroby próchnicowej zębów czyli profilaktyką przeciwpróchnicową oraz skutecznym leczeniem zaatakowanych już próchnicą twardych tkanek zęba, zachowując jak najdłużej jego żywotność i naturalny wygląd – estetykę. Często jednak zdarza się, że proces próchnicowy jest tak dalece zaawansowany, że same proste zabiegi zachowawcze już nie wystarczają. Dlatego też dzięki współczesnej endodoncji (leczenia kanałowego), nasi lekarze ratują wszelkimi dostępnymi metodami każdy ząb, nie dopuszczając w ten sposób do jego utraty.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image17769770

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku rozwojowym. Uwzględnia przy tym różne zachowania dzieci zależne od ich wieku oraz odmienną budowę ich zębów i narządu żucia. Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybranie właściwego stomatologa, który potrafi dotrzeć do małego pacjenta i zrozumieć jego reakcje i potrzeby. W przypadku dzieci nastawionych negatywnie do leczenia stomatologicznego w sposób tradycyjny, proponujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym lub sedacji (farmakologicznym uspokojeniu)

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image25047721

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia skupia się przede wszystkim na problemach związanych z różnego rodzaju schorzeniami tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej. Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne to: ekstrakcje (usunięcia)  zębów wszczepianie implantów, chirurgiczne leczenie utraconej tkanki kostnej w wyniku m.in. paradontozy, poprzez jej odbudowę materiałami biokompatybilnymi. Wszystkie zabiegi chirurgiczne/periodontologiczne poprzedzone są wnikliwą diagnostyką i badaniami, a w sytuacjach koniecznych dodatkowymi konsultacjami u innych specjalistów. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, lekarze pomagają przygotować Pacjentów  do  przyszłego leczenia np. ortodontycznego i protetycznego.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image21122749

Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją i rehabilitacją narządu żucia. Przywraca pierwotne warunki zgryzowe, które wraz z upływem lat lub z powodu innych niekorzystnych zdarzeń, straciły swoją wartość funkcjonalną i estetyczną. Przez całe życie zęby narażone są na szereg szkodliwych czynników, które prowadzą do zmian w strukturze, budowie i ilości naszego uzębienia. Dlatego też, po utracie zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się „kołem ratunkiem” dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu i promiennego uśmiechu.

czytaj dalej
ortodonta

Ortodoncja, to dziedzina stomatologii, która zajmuje się korektą nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz szeroko pojętą  profilaktyką. Ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego sprawia, iż obecnie leczenie to można przeprowadzić u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Wybór natomiast metody leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia zaawansowania wady.

  czytaj dalej
Dentist carefully looks jaw X-rays at computer monitor in dental clinic.

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, dla ustalenia właściwego procesu leczenia, ogromne znaczenie ma właściwa diagnoza. W tym celu niezbędne są, zlecane przez lekarzy, badania radiologiczne lub tomograficzne. Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również pacjentom innych gabinetów stomatologicznych.

czytaj dalej