Cennik-

Cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl at. 66 par. 1 KC i jest zamieszczony jedynie w celach informacyjnych.
(pobierz cennik usług MCS)

LECZENIE ZACHOWAWCZE ceny usług

WYPEŁNIENIE W ZĘBIE STAŁYM
(cena zależy od rodzaju  i wielkości wypełniena)
od 90 zł
ODBUDOWA KORONY ZĘBA
(cena zależy od rodzaju wypełnienia i wielkości ubytku)
od 190 zł
ODBUDOWA BRAKUJĄCEGO ZĘBA ZA POMOCĄ MOSTU MIKROINWAZYJNEGO
wykonanego z kompozytu na bazie włókna szklanego
od 1000 zł
LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW od 15 zł
   

LECZENIE ENDODONTYCZNE – KANAŁOWEceny usług

LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA STAŁEGO – za jeden kanał
(cena nie obejmuje wypełnienia)
 od 200 zł
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA MLECZNEGO – za jeden kanał
(cena nie obejmuje wypełnienia)
 od 140 zł
AMPUTACJA MORTALNA MIAZGI W ZĘBIE MLECZNYM
(cena nie obejmuje wypełnienia)
  50 zł
DEWITALIZACJA – zatrucie zęba 50 zł
USUNIĘCIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA Z KANAŁU
(cena nie obejmuje wypełnienia)
 od 200 zł
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI MTA 100 zł

 

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA ceny usług

WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM
(cena zależy od rodzaju i wielkości wypełnienia)
 od 90 do 150 zł
OPRACOWANIE UBYTKU DO LAPISOWANIA  od 10 zł
LAPISOWANIE  od 12 do 90 zł
BEZBÓLOWE ZNIECZULENIE DZIECI
– ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE THE WAND – NOWOŚĆ !!!
 50 zł

 

LECZENIE ORTODONTYCZNE ceny usług

 APARATY RUCHOME / ZDEJMOWANE  
APARATY RUCHOME JEDNOSZCZĘKOWE
płytki Schwarza, retencyjne, Dopel Platte, Twin Block
 od 550 zł
APARATY RUCHOME DWUSZCZĘKOWE
aktywatory, aparaty elastyczne
 od 620 zł
PŁYTKO – PROTEZKI od 385 zł
   
 APARATY STAŁE  
APARAT STAŁY zamki metalowe
(cena za jeden łuk)
 1500 zł
APARAT STAŁY KOSMETYCZNY zamki kosmetyczne
(cena za jeden łuk)
 od 2000 do 2340 zł
WIZYTA KONTROLNA Z APARATEM STAŁYM  od 150 do 250 zł
WYCIĄG ZEWNĄTRZUSTNY, HEADGER  450 zł
MASKA TWARZOWA  500 zł
PŁYTKA NANCE’A  350 zł
PŁYTKA HASSA  600 zł
APARAT STAŁY PŁYTOWY PODNIEBIENNY PENDULUM (PENDEX)  650 zł
APARAT STAŁY Z ŚRUBĄ HYRAX  650 zł
EXPANDER, ROTATOR  600 zł
   
PROFILAKTYKA ORTODONTYCZNA  
TRAINER 350 zł
PŁYTKA PRZEDSIOKOWA SILIKONOWA – miękka 170 zł
PŁYTKA PRZEDSIONKOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO – twarda  60 zł
   

 

LECZENIE PROTETYCZNE ceny usług

 UZUPEŁNIENIA STAŁE  
KORONA PORCELANOWA
(na podbudowie z metalu, tlenku cyrkonu, złota)
 od 700 zł
MOST PORCELANOWY
(cena za jeden punkt)
 od 700 zł
KORONA AKRYLOWA   od 180 zł
KORONA METALOWA LANA  430 zł
LICÓWKA PORCELANOWA  1000 zł
LICÓWKA KOMPOZYTOWA 460 zł
UZUPEŁNIENIE PROTETYCZNE PEŁNOCERAMICZNE
(cena za jeden punkt)
od 1100 zł
   
UZUPEŁNIENIA RUCHOME  
PROTEZA SZKIELETOWA 1375 zł
PROTEZA ACETALOWA 1500 zł
PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA od 550 do 770 zł
PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA 990 zł
PROTEZA AKRYLOWA NATYCHMIASTOWA od 608 do 1078 zł
SZYNA NAGRYZOWA RELAKSACYJNA 550 zł
IMPLANTOPROTETYKA  – część protetyczna nie obejmuje kosztów zabiegu części chirurgicznej
KORONA NA IMPLANCIE NA PODBUDOWIE Z TLENKU CYRKONU od 2400 zł
MOST PROTETYCZNY OPARTY NA IMPLANTACH (z łącznikiem lub bez łącznika)
(cena za jeden punkt)
1500 zł
MOST PROTETYCZNY OPARTY NA IMPLANTACH WYKONANY NA BAZIE TLENKU CYRKONU
(cena za jeden punkt)
3100 zł
PROTEZA CAŁKOWITA OPARTA NA IMPLANTACH I ZATRZASKACH KULKOWYCH od 4850 zł

 

LECZENIE CHIRURGICZNE ceny usług

EKSTRAKCJA ZĘBA MLECZNEGO  od 60 do 120 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA STAŁEGO  od 150 do 460 zł
USUNIĘCIA ZĘBA METODĄ DŁUTOWANIA  300 zł
NACIĘCIE ROPNIA  od 120 zł
WYŁUSZCZENIE TORBIELI  od 400 zł
HEMISEKCJA  400 zł
RADEKTOMIA  500 zł
PLASTYKA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO
(cena dotyczy jednego zębodołu)
 200 zł
PLASTYKA POŁĄCZENIA Z ZATOKĄ  od 250 do 400 zł
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA – ELEKTROTOMIA  250 zł
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE   160 zł
OPATRUNEK CHIRURGICZNY
zdjęcie szwów, płukanie zębodołu, drenaż ropnia, opatrunek
 50 zł
   

 

IMPLANTOLOGIAceny usług

  

CZĘŚĆ CHIRURGICZNA – część chirurgiczna nie obejmuje kosztów wykonania części protetycznej  
WSZCZEPIENIE IMPLANTU  2400 zł
IMPLANT TYMCZASOWY  1000 zł
PODNIESIENIE DNA ZATOKI  3300 zł
REGENERACJA KOŚCI  od 2000 zł
WSZCZEPIENIE IMPLANTU OSSTEM 2600 zł
   
CZĘŚĆ PROTETYCZNA – część protetyczna nie obejmuje kosztów zabiegu części chirurgicznej  
KORONA NA IMPLANCIE NA PODBUDOWIE Z TLENKU CYRKONU od 2400 zł
MOST PROTETYCZNY OPARTY NA IMPLANTACH (z łącznikiem lub bez łącznika, cena za jeden punkt) od 1500 zł
MOST PROTETYCZNY OPARTY NA IMPLANTACH WYKONANY NA BAZIE TLENKU CYRKONU
(cena za jeden punkt)
od 3100 zł
PROTEZA CAŁKOWITA OPARTA NA IMPLANTACH I ZATRZASKACH KULKOWYCH od 4850 zł
WYMIANA MATRYCY W PROTEZIE NA IMPLANCIE od 550 zł

 

LECZENIE BŁON ŚLUZOWYCH I PRZYZĘBIA – PERIODONTOLOGIAceny usług

LECZENIE SCHORZEŃ BŁONY ŚLUZOWEJ
(cena za jedną wizytę)
100 zł
TERAPIA FOTODYNAMICZNA LASEREM
(cena za jeden zabieg)
 130 zł
KIRETAŻ ZAMKNIĘTY  od 50 zł
KIRETAŻ OTWARTY  od 800 zł
WYDŁUŻENIE KORONY ZĘBA  od 500 zł
POGŁĘBIANIE PRZEDSIONKA MET. CORNA od 800 do 1000 zł
POGŁĘBIANIE PRZEDSIONKA MET. KAZANIANA 500 zł
OPERACJA PŁATOWA Z UŻYCIEM BIOMATERIAŁU od 1400 do 2980 zł
POKRYCIE RECESJI MET. BOCZNEGO PRZESUNIĘCIA PŁATA od 400 do 600 zł
ZABIEG CHIRURGICZNY NA TKANKACH MIĘKKICH Z ZASTOSOWANIEM BIOMATERIAŁU od 1400 zł
SZYNOWANIE ZĘBÓW ROZCHWIANYCH
(cena za jeden punkt)
od 80 zł
LECZENIE NIECHIRURGICZNE SCHORZEŃ PRZYZĘBIA PRZY UŻYCIU PREPARATU CHLOSIDE 200 zł
LECZENIE NIECHIRURGICZNE SCHORZEŃ PRZYZĘBIA PRZY UŻYCIU PREPARATU PerioChip 280 zł
BADANIE KONTROLNE PRZYZĘBIA U PACJENTÓW W TRAKCIE LUB PO LECZENIU PERIODONTOLOGICZNYM 100 zł
GINGIWOPLASTYKA
(do trzech punktów)
400 zł
   

 

PROFILAKTYKA, ZABIEGI HIGIENIZUJĄCE i WYBIELANIE ZĘBÓWceny usług

SKALING – USUNIĘCIE KAMIENIA  od 25 zł
PIASKOWANIE – USUNIĘCIE OSADU od 25 zł
PIASKOWANIE PO SKALINGU  od 15 zł
LAKIEROWANIE ZĘBÓW STAŁYCH  od 15 zł
LAKIEROWANIE ZĘBÓW MLECZNYCH  80 zł
LAKOWANIE BRUZD JEDNEGO ZĘBA  50 zł
WYBIELANIE ZĘBÓW
(cena nie obejmuje podatku VAT)
od 50 do 1000 zł
WYBIELANIE ZĘBÓW METODĄ NAKŁADKOWĄ
(cena nie obejmuje podatku VAT)
od 320 zł
USUNIĘCIE OSADU Z PROTEZY DENTYSTYCZNEJ 50 zł

 

LECZENIE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM I SEDACJI
usługa dodatkowa proponowana w leczeniu zachowawczym oraz przy zabiegach chirurgicznych
ceny usług

USŁUGA STOMATOLOGICZNA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM BEZ INTUBACJI
(cena znieczulenia ogólnego uzależniona jest od czasu trwania zabiegu i nie obejmuje kosztów leczenie stomatologicznego)
 od 250 zł
USŁUGA STOMATOLOGICZNA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM – PIERWSZA GODZINA
(cena znieczulenia ogólnego uzależniona jest od czasu trwania zabiegu i nie obejmuje kosztów leczenie stomatologicznego)
450 zł
USŁUGA STOMATOLOGICZNA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM – SEDACJA
(cena znieczulenia ogólnego uzależniona jest od czasu trwania zabiegu i nie obejmuje kosztów leczenie stomatologicznego)
 od 150 zł

 

DIAGNOSTYKA – RTG ceny usług

 

 ZDJĘCIA ZĘBÓW  
RTG ZĘBA – pojedyncze  30 zł
RTG ZĘBOWE ŚRÓDZABIEGOWE  27 zł
ZDJĘCIE ZGRYZOWE  35 zł
ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE   35 zł
ZDJĘCIE ZĘBA MET. KĄTA PROSTEGO 35 zł
ZDJĘCIE RVG – metodą radiowizjografii
(zdjęcie wykonywane w gabinecie stomatologicznym podczas zabiegu)
 23 zł
  INNE
PANTOMOGRAM  70 zł
OPIS PANTOMOGRAMU
(cena za jedno badanie)
80 zł
TELERENTGENOGRAM
(zdjęcie boczne głowy)
 70 zł
RTG NADGARSTKA 45 zł
ZDJĘCIE STAWU ŻUCHWOWO-SKRONIOWEGO 60 zł
    TOMOGRAFIA 3D  
ZDJĘCIE TOMOGRAFICZNE SZCZĘKI  170 zł
ZDJĘCIE TOMOGRAFICZNE ŻUCHWY  170 zł
ZDJĘCIE TOMOGRAFICZNE SZCZĘKI I ŻUCHWY  280 zł
ZDJĘCIE TOMOGRAFICZNE ZATOK  130 zł
ZDJĘCIE TOMOGRAFICZNE STAWU SKRONIOWO – ŻUCHWOWEGO W  ZWARCIU I ROZWARCIU 220 zł
TOMOGRAFIA POJEDYNCZEGO ZDJĘCIA 110 zł
TOMOGRAFIA WYCINKA ŁUKU ZĘBOWEGO 130 zł
OPIS BADANIA TOMOGRAFICZNEGO
(cena za jedno badanie)
 85 zł
WYDRUK FILMU  20 zł
DODATKOWE NAGRANIE PŁYTY Z BADANIA CBCT 10 zł
    

 

KONSULTACJEceny usług

KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA  od 50 do 100 zł
MEDYCZNA KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA  160 zł
KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA  100 zł
KONSULTACJA INTERNISTYCZNA  35 zł
KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA 150 zł

 

DIAGNOSTYKA I TERAPIA LOGOPEDYCZNAceny usług

KONSULTACJA, PLAN LECZENIA, DIAGNOZA – CZAS 45-60M MIN 90 zł
TERAPIA 30 MIN 70 zł
TERAPIA 45 MIN 100 zł
TERAPIA 60 MIN 130 zł

 

LASEROTERAPIA – NOWOŚĆ !!!ceny usług

FOTOAKTYWNA DEZYNFEKCJA KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ Z UŻYCIEM BŁĘKITU TOLUIDYNY – ZA PUNKT od 50 zł
PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI, JĘZYKA, POLICZKA – 1 PUNKT od 200 zł
WYCIĘCIE ZMIANY TKANEK MIĘKKICH I FAŁDÓW WŁÓKNISTYCH BŁONY ŚLUZOWEJ od 150 zł
KIRETAŻ – 1 ZĄB od 70 zł
BIOSTYMULACJA od 80 zł
LECZENIA AFT I OPRYSZCZKI NA BŁONIE ŚLUZOWEJ – ZA PUNKT PODCZAS ZABIEGU od 50 zł
TERAPIA ZABURZEŃ́ CZUCIA REGENERACJA WŁÓKIEN NERWOWYCH – ZABIEG od 30 zł
TERAPIA MANUALNA RELAKSACYJNA MIĘŚNI W BRUKSIZMIE Z UŻYCIEM LASERA – ZABIEG od 80 zł

 

http://www.dreamstime.com/-image26801912

Stomatologia ogólna zwana inaczej stomatologią zachowawczą zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem choroby próchnicowej zębów czyli profilaktyką przeciwpróchnicową oraz skutecznym leczeniem zaatakowanych już próchnicą twardych tkanek zęba, zachowując jak najdłużej jego żywotność i naturalny wygląd – estetykę. Często jednak zdarza się, że proces próchnicowy jest tak dalece zaawansowany, że same proste zabiegi zachowawcze już nie wystarczają. Dlatego też dzięki współczesnej endodoncji (leczenia kanałowego), nasi lekarze ratują wszelkimi dostępnymi metodami każdy ząb, nie dopuszczając w ten sposób do jego utraty.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image17769770

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku rozwojowym. Uwzględnia przy tym różne zachowania dzieci zależne od ich wieku oraz odmienną budowę ich zębów i narządu żucia. Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybranie właściwego stomatologa, który potrafi dotrzeć do małego pacjenta i zrozumieć jego reakcje i potrzeby. W przypadku dzieci nastawionych negatywnie do leczenia stomatologicznego w sposób tradycyjny, proponujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym lub sedacji (farmakologicznym uspokojeniu)

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image25047721

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia skupia się przede wszystkim na problemach związanych z różnego rodzaju schorzeniami tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej. Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne to: ekstrakcje (usunięcia)  zębów wszczepianie implantów, chirurgiczne leczenie utraconej tkanki kostnej w wyniku m.in. paradontozy, poprzez jej odbudowę materiałami biokompatybilnymi. Wszystkie zabiegi chirurgiczne/periodontologiczne poprzedzone są wnikliwą diagnostyką i badaniami, a w sytuacjach koniecznych dodatkowymi konsultacjami u innych specjalistów. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, lekarze pomagają przygotować Pacjentów  do  przyszłego leczenia np. ortodontycznego i protetycznego.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image21122749

Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją i rehabilitacją narządu żucia. Przywraca pierwotne warunki zgryzowe, które wraz z upływem lat lub z powodu innych niekorzystnych zdarzeń, straciły swoją wartość funkcjonalną i estetyczną. Przez całe życie zęby narażone są na szereg szkodliwych czynników, które prowadzą do zmian w strukturze, budowie i ilości naszego uzębienia. Dlatego też, po utracie zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się „kołem ratunkiem” dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu i promiennego uśmiechu.

czytaj dalej
ortodonta

Ortodoncja, to dziedzina stomatologii, która zajmuje się korektą nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz szeroko pojętą  profilaktyką. Ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego sprawia, iż obecnie leczenie to można przeprowadzić u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Wybór natomiast metody leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia zaawansowania wady.

  czytaj dalej
Dentist carefully looks jaw X-rays at computer monitor in dental clinic.

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, dla ustalenia właściwego procesu leczenia, ogromne znaczenie ma właściwa diagnoza. W tym celu niezbędne są, zlecane przez lekarzy, badania radiologiczne lub tomograficzne. Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również pacjentom innych gabinetów stomatologicznych.

czytaj dalej