Szkolenia

POMOC DENTYSTYCZNA W TEORII I PRAKTYCE – kurs doskonalący adresowany do osób chcących zdobyć lub udoskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie asystowania lekarzowi dentyście podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

 czytaj dalej

Pod hasłem POMOC DENTYSTYCZNA W TEORII I PRAKTYCE prowadzimy  kursy doskonalące dla pomocy dentystycznych. Kursy teadresowane są do osób planujących podjęcie pracy w charakterze pomocy dentystycznych, osób już pracujących na stanowiskach pomocy dentystycznych, higienistek dentystycznych, asystentek stomatologicznych. Kurs ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności medycznego personelu pomocniczego w zakresie uczestnictwa przy zabiegach stomatologicznych, poznania podstawowych zasad zachowania w gabinecie stomatologicznym, wymogów sanitarno – epidemiologicznych udzielania świadczeń.

 

INFORMACJE O KURSIE

SZKOLENIE TEORETYCZNE

 • szkolenie trwa 5 dni i obejmuje 31 godzin wykładów
 • początek pierwszego dnia kursu o godz. 9.30
 • wykłady odbywają się w godz. 8.00 – 15.30
 • wykłady prowadzą przede wszystkim lekarze – specjaliści w określonych dziedzinach medycyny i inni pracownicy Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
 • kurs zakończony jest egzaminem, forma zaliczenia – pisemna
 • uczestnik po zaliczeniu egzaminu uzyskuje zaświadczenie o odbyciu kursu doskonalącego dla pomocy dentystycznych

 

PRAKTYKA – propozycja dodatkowa

 • dwutygodniowe praktyki, po zaliczeniu szkolenia teoretycznego
 • miejsce praktyk – Poradnie Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
 • terminy praktyk ustalane są indywidualnie
 • uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie o odbyciu praktyki

PLAN SZKOLEŃ

 • wyznaczenie dokładnego terminu szkoleń jest uzależnione od liczby osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu

UWAGA!!!

* W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu

 MIEJSCE KURSU

 Wykłady odbywają się w siedzibie  Mazowieckiego Centrum Stomatologii   Sp. z o.o.
ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (sala wykładowa na III piętrze)

 KOSZT UCZESTNICTWA

 • koszt  szkolenia teoretycznego – 850 pln + 23 % VAT
 • opłata za kurs musi być wniesiona na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
 • koszt szkolenia praktycznego – 300 pln + 23 % VAT
 • opłata za praktyki musi być wniesiona na 7 dni przed rozpoczęciem praktyk

 Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. 20 1240 1037 1111 0010 2605 1773
w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia w postaci formularza:

 • pocztą elektroniczną na adres szkolenia@mcs-przychodnia.pl
 • faksem na numer 22 55 69 411
 • listownie
 • osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w godz. 8.00 – 16.00

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Szkoleń

tel. 22 55 69 410  i  22 55 69 412

szkolenia@mcs-przychodnia.pl

 

 

http://www.dreamstime.com/-image26801912

Stomatologia ogólna zwana inaczej stomatologią zachowawczą zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem choroby próchnicowej zębów czyli profilaktyką przeciwpróchnicową oraz skutecznym leczeniem zaatakowanych już próchnicą twardych tkanek zęba, zachowując jak najdłużej jego żywotność i naturalny wygląd – estetykę. Często jednak zdarza się, że proces próchnicowy jest tak dalece zaawansowany, że same proste zabiegi zachowawcze już nie wystarczają. Dlatego też dzięki współczesnej endodoncji (leczenia kanałowego), nasi lekarze ratują wszelkimi dostępnymi metodami każdy ząb, nie dopuszczając w ten sposób do jego utraty.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image17769770

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku rozwojowym. Uwzględnia przy tym różne zachowania dzieci zależne od ich wieku oraz odmienną budowę ich zębów i narządu żucia. Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybranie właściwego stomatologa, który potrafi dotrzeć do małego pacjenta i zrozumieć jego reakcje i potrzeby. W przypadku dzieci nastawionych negatywnie do leczenia stomatologicznego w sposób tradycyjny, proponujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym lub sedacji (farmakologicznym uspokojeniu)

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image25047721

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia skupia się przede wszystkim na problemach związanych z różnego rodzaju schorzeniami tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej. Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne to: ekstrakcje (usunięcia)  zębów wszczepianie implantów, chirurgiczne leczenie utraconej tkanki kostnej w wyniku m.in. paradontozy, poprzez jej odbudowę materiałami biokompatybilnymi. Wszystkie zabiegi chirurgiczne/periodontologiczne poprzedzone są wnikliwą diagnostyką i badaniami, a w sytuacjach koniecznych dodatkowymi konsultacjami u innych specjalistów. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, lekarze pomagają przygotować Pacjentów  do  przyszłego leczenia np. ortodontycznego i protetycznego.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image21122749

Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją i rehabilitacją narządu żucia. Przywraca pierwotne warunki zgryzowe, które wraz z upływem lat lub z powodu innych niekorzystnych zdarzeń, straciły swoją wartość funkcjonalną i estetyczną. Przez całe życie zęby narażone są na szereg szkodliwych czynników, które prowadzą do zmian w strukturze, budowie i ilości naszego uzębienia. Dlatego też, po utracie zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się „kołem ratunkiem” dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu i promiennego uśmiechu.

czytaj dalej
ortodonta

Ortodoncja, to dziedzina stomatologii, która zajmuje się korektą nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz szeroko pojętą  profilaktyką. Ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego sprawia, iż obecnie leczenie to można przeprowadzić u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Wybór natomiast metody leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia zaawansowania wady.

  czytaj dalej
Dentist carefully looks jaw X-rays at computer monitor in dental clinic.

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, dla ustalenia właściwego procesu leczenia, ogromne znaczenie ma właściwa diagnoza. W tym celu niezbędne są, zlecane przez lekarzy, badania radiologiczne lub tomograficzne. Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również pacjentom innych gabinetów stomatologicznych.

czytaj dalej