Strona testowa.

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  realizuje zakupy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sprawy zamówień publicznych i zakupów prowadzi Zespół Zamówień Publicznych, którego koordynatorem jest Pan Marek Kosiński.

Tel. 22  55 69 430

Fax: 22  55 69 431 

zamowienia@mcs-przychodnia.pl

Rok 2013

czytaj dalej

Lp Nr Przedmiot Status Data Ogłoszenia Data Rosztrzygnięcia Dokumenty do pobrania
1  KONKURS OFERT  KO/02/13  ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. 1. Ogłoszenie – /pobierz/2. Warunki konkursu – /pobierz/3. Termin składania ofert do dnia 31.01.2013 r. do godz. 12.30

Rok 2012

czytaj dalej

Lp Nr Przedmiot Status Data Ogłoszenia Data Rozstrzygnięcia Dokumenty do pobrania
1 ZP/17/12 MCS/ZP/2213-17/2012 ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ RTG I TOMOGRAFU 3D NEW TOM VGi W „MAZOWIECKIM CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE Unieważniony  19.12.2012   Informacja o unieważnieniu postępowania – /pobierz/1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

2 ZP/13/12 MCS/ZP/2213-13/2012 ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ STOMATOLOGICZNYCH, PROTETYCZNYCH, MEDYCZNYCH I RTG W „MAZOWIECKIM CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – /pobierz/2. SIWZ – /pobierz/
3 KO/04/12 UDZIELENIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII 1 RAZ W TYGODNIU NA RZECZ ”MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. w WARSZAWIE Rozstrzygnięty    

1. Ogłoszenie /pobierz/ 

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

4 KONKURS OFERT KO/05/12 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU ORTODONCJI UWAGA!!!: ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU OFERT Rozstrzygnięty    

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

1. Ogłoszenie /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert /pobierz/

3. Zmiana Warunków Konkursu Ofert – /pobierz/

5  ZP/16/12 MCS/ZP/2213-16/2012 WYKONANIE ROBOTY BUDOWLANEJ W BUDYNKU MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE PN. MODERNIZACJA II PIĘTRA – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – /pobierz/2. SIWZ – /pobierz/3. Specyfikacja techniczna – branża budowlana – /pobierz/

4. Specyfikacja techniczna – branża elektryczna – /pobierz/

5. Specyfiakcja techniczna – branża sanitarna – /pobierz/

6. Projekt wykonawczy – branża budowlana – /pobierz/

7. Rysunek 01- branża budowlana – /pobierz/

8. Rysunek 02 – branża budowlana – /pobierz/

9. Rysunek 03 – branża budowlana – /pobierz/

10. Rysunek 04 – branża budowlana – /pobierz/

11. Rysunek 05 – branża budowlana – /pobierz/

12. Rysunek 06 – branża budowlana – /pobierz/

13. Projekt wykonawczy – branża sanitarna – /pobierz/

14. Projekt wykonawczy – branża sanitarna – /pobierz/

15. Rysunek 01 – branża sanitarna (gaz)- /pobierz/

16. Rysunek 02 – branża sanitarna (gaz) – /pobierz/

17. Rysunek 01 – branża sanitarna (wod) – /pobierz/

18. Rysunek 02 – branża sanitarna (wod) –/pobierz/

19. Rysunek 03 – branża sanitarna (wod) –/pobierz/

20. Rysunek 04 – branża sanitarna (wod) –/pobierz/

21. Projekt wykonawczy – branża elektryczna – /pobierz/

22. Rysunek 01 – branża elektryczna – /pobierz/

23. Rysunek 02 – branża elektryczna –/pobierz/

24. Rysunek 03 – branża elektryczna –/pobierz/

25. Rysunek 04 – branża elektryczna –/pobierz/

26. Rysunek 05 – branża elektryczna –/pobierz/

27. Rysunek 06 – branża elektryczna –/pobierz/

28. Dobór kabli – branża elektryczna – /pobierz/

29. Przedmiar robót – /pobierz/

30.Przedmiar robót/kosztorys – wersja PDF –/pobierz/

31. Przedmiar robót/kosztorys – wersja HTML – /pobierz/

32. Przedmiar robót/kosztorys – wersja PDF – 03_12_ 2012 – /pobierz/

33. Przedmiar robót/kosztorys – wersja ATH – /pobierz/

34. Odpowiedzi na pytania –/pobierz/

6  ZP/15/12 MCS/ZP/2213-15/2012 DOSTAWA WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULENIA OGÓLNEGO WRAZ Z PAROWNIKAMI, KALIBRACJĄ I SZKOLENIEM PERSONELU DLA MAZOWIECKEIGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE      UWAGA!!!: ZMIANA SIWZ  Rozstrzygnięty    

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

3. Załączniki 3.1_3.2 – /pobierz/

4. Ogłoszenie o zmianie – /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytanie i zmiana treści SIWZ – /pobierz/

7  ZP/14/12 MCS/ZP/2213-14/2012  DOSTAWA LEKÓW I MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.   Rozstrzygnięty    

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

3. Załączniki 3.1_3.7 – /pobierz/

8  ZP/12/12 MCS/ZP/2213-12/2012  WYKONANIE I MONTAŻ NEONU ŚWIETLNEGO NA BUDYNKU PRZY UL. NOWY ZJAZD 1 W WARSZAWIE W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ SIEDZIBA MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.UWAGA!!! : zmiana SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.10.2012 r. na 22.10.2012 r.   Rozstrzygnięty    

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia –/pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ – /pobierz/

9  ZP/10/12 MCS/ZP/2213-10/2012  DOSTAWY MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH, AKCESORIÓW DO RĘCZNEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW, WŁÓKIEN SZKLANYCH DLA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O.  Rozstrzygnięty    

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. SIWZ –/pobierz/

3. Załączniki 3.1_3.8 – /pobierz/

10   ZP/09/12 MCS/ZP/2213-09/2012 DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, POWIERZCHNI I SYSTEMÓW SSĄCYCH ORAZ SKÓRY I RĄK DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SPÓŁKA Z O.O.   Rozstrzygnięty    

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

3. Załączniki 3.1_3.5 – /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

11  ZP/08/12 MCS/ZP/2213-08/2012 DOSTAWA MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SPÓŁKA Z O.O.   Rozstrzygnięty    

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

3. Załączniki 3.1_3.8 – /pobierz/

12 ZP/07/12 MCS/ZP/2213-07/2012 DOSTAWA MATERIAŁÓW ORTODONTYCZNYCH I AKCESORIÓW DO MASZYNOWEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW  Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – /pobierz/2. SIWZ – /pobierz/3. Załączniki 3.1_3.5 – /pobierz/
13 ZP/06/12 MCS/ZP/2213-06/2012 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, STOMATOLOGICZNYCH, AKCESORIÓW POMOCNICZYCH, ŚRODKÓW DO KONSERWACJI  Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – pobierz2. SIWZ – pobierz3. Załączniki 3.1_3.6 – pobierz4. Odpowiedzi na pytania – pobierz
14 KONKURS OFERT KO/03/12 CZYNNOŚCI TECHNICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI  Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – pobierz2. Warunki Konkursu Ofert – pobierz
15 ZP/05/12 MCS/ZP/2213-05/2012 DOSTAWA OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI, TESTÓW KONTROLI MYCIA I PROCESU STERYLIZACJI, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI, ŚRODKÓW DO KONSERWACJI  UWAGA!!! Zmiany w SIWZ  Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – pobierz1.1 Ogłoszenie zmiana – pobierz 2. SIWZ – pobierz2.1 SIWZ zmiana – pobierz3. załącznik 3.1_3.4 – pobierz

3.1 załącznik 3.1_3.5 zmiana I – pobierz

3.2. załącznik 3.1_3.5 Zmiana II – pobierz

4. Odpowiedź na pytania – pobierz

16 ZP/04/12 MCS/ZP/2213-04/2012 DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH  Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – pobierz2. SIWZ – pobierz3. załączniki 3.1_3.2 – pobierz4. Odpowiedź na pytania – pobierz
17 ZP/03/12 MCS/ZP/2213-03/2012 DOSTAWA MATERIAŁÓW I WYPEŁNIEŃ STOMATOLOGICZNYCH Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – pobierz2. SIWZ – pobierz3. załączniki 3.1_3.4 – pobierz
18 ZP/02/12 MCS/ZP/2213-02/2012 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ Rozstrzygnięty     1. Ogłoszenie – pobierz2. SIWZ – pobierz3. Odpowiedzi na pytania – pobierz
  KONKURS OFERT KO/02/12 CZYNNOŚCI TECHNICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI       1. Ogłoszenie – pobierz2. Warunki Konkursu Ofert – pobierz
  KONKURS OFERT KO/01/12 LEKARZ RADIOLOG – RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA       1. Ogłoszenie – pobierz2. Warunki konkursu Ofert – pobierz3. Załącznik nr 2 do WKO wzór umowy – pobierz4. Odpowiedź na pytanie z dnia 12.01.12. – pobierz
  ZP/01/12 MCS/ZP/2213-01/2012 USŁUGA POMOCY PRAWNEJ       1. Ogłoszenie o zamóweniu, usługa – pobierz2. SIWZ – pobierz3. Zmiana 1 do SIWZ – pobierz4. Zmiana 2 do SIWZ – pobierz5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz

6. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert – pobierz

7. Odpowiedź na pytania z dnia 13.01.11 – pobierz

 

 

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_01_13 – /pobierz/

 

———————————————————————————————————————————–

 

ZP/18/12 MCS/ZP/2213-18/2012

ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH POLEGAJACYCH NA WYKONYWANIU ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO PRZED SĄDAMI W IMIENIU „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z O.O. W WARSZAWIE

 

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

 

 

————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————–

ZP/16/12        MCS/ZP/2213-16/2012
WYKONANIE ROBOTY BUDOWLANEJ W BUDYNKU MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE PN. MODERNIZACJA II PIĘTRA – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ  DLA PRACOWNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

 

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

 

—————————————————————————————————————–

 

KONKURS OFERT KO/04/12

UDZIELENIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII 1 RAZ W TYGODNIU NA RZECZ  ”MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. w WARSZAWIE

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

———————————————————————————–

 

 

ZP/13/12       MCS/ZP/2213-13/2012

ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ STOMATOLOGICZNYCH, PROTETYCZNYCH, MEDYCZNYCH I RTG W  „MAZOWIECKIM CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z O.O. W WARSZAWIE

 

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

 

————————————————————————————–

 

 

 

ZP/15/12        MCS/ZP/2213-15/2012

 

DOSTAWA WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULENIA OGÓLNEGO WRAZ Z PAROWNIKAMI, KALIBRACJĄ I SZKOLENIEM PERSONELU DLA MAZOWIECKEIGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

 

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

—————————————————————————————————

 

 

 

KONKURS OFERT KO/05/12

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU ORTODONCJI

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

——————————————————————————————————–

 

ZP/14/12   MCS/ZP/2213-14/2012

DOSTAWA LEKÓW I MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.

 

Informacja o wyniku postępowania/pobierz/

 

———————————————————————————————–

ZP/11/12 MCS/ZP/2213-11/2012

WYKONANIE USŁUG NADZORU AUTORSKIEGO I SERWISU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFOMEDICA DLA  „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Informacj o wyniku postępowania – /pobierz/

 

——————————————————————————————————–

 

ZP/12/12  MCS/ZP/2213-12/2012

WYKONANIE I MONTAŻ NOENU ŚWIETLNEGO NA BUDYNKU PRZY UL. NOWY ZJAZD 1 W WARSZAWIE W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ SIEDZIBA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O.

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

—————————————————————————————————————

 

ZP/10/12   MCS/ZP/2213-10/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH, AKCESORIÓW DO RĘCZNEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW, WŁÓKIEN SZKLANYCH

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

 

————————————————————————————————————————————-

ZP/08/12   MCS/ZP/2213-08/2012

DOSTAWY MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

  Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/09/12   MCS/ZP/2213-09/2012

DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, POWIERZCHNI I SYSTEMÓW SSĄCYCH
ORAZ SKÓRY I RĄK 

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/07/12   MCS/ZP/2213-07/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW ORTODONTYCZNYCH I AKCESORIÓW DO MASZYNOWEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/06/12   MCS/ZP/2213-06/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, STOMATOLOGICZNYCH, AKCESORIÓW POMOCNICZYCH, ŚRODKÓW DO KONSERWACJI

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/03/12

CZYNNOŚCI TECHNICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/03/12

CZYNNOŚCI TECHNICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/04/12   MCS/ZP/2213-04/2012

DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/05/12   MCS/ZP/2213-05/2012

DOSTAWA OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI, TESTÓW KONTROLI MYCIA I PROCESU STERYLIZACJI, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI, ŚRODKÓW DO KONSERWACJI

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

————————————————————————————————————————————–

ZP/03/13   MCS/ZP/2213-03/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW I WYPEŁNIEN STOMATOLOGICZNYCH

Informacja o wyniku postępowania pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/02/12   MCS/ZP/2213-02/2012

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

Informacja o wyniku postępowaniapobierz

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/02/12

Czynności techniczne z zakresu protetyki

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

Informacja o wyniku odwołania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/01/12   MCS/ZP/2213-01/2012

USŁUGA POMOCY PRAWNEJ

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/01/12

Lekarz radiolog – radiologia stomatologiczna

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

http://www.dreamstime.com/-image26801912

Stomatologia ogólna zwana inaczej stomatologią zachowawczą zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem choroby próchnicowej zębów czyli profilaktyką przeciwpróchnicową oraz skutecznym leczeniem zaatakowanych już próchnicą twardych tkanek zęba, zachowując jak najdłużej jego żywotność i naturalny wygląd – estetykę. Często jednak zdarza się, że proces próchnicowy jest tak dalece zaawansowany, że same proste zabiegi zachowawcze już nie wystarczają. Dlatego też dzięki współczesnej endodoncji (leczenia kanałowego), nasi lekarze ratują wszelkimi dostępnymi metodami każdy ząb, nie dopuszczając w ten sposób do jego utraty.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image17769770

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku rozwojowym. Uwzględnia przy tym różne zachowania dzieci zależne od ich wieku oraz odmienną budowę ich zębów i narządu żucia. Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybranie właściwego stomatologa, który potrafi dotrzeć do małego pacjenta i zrozumieć jego reakcje i potrzeby. W przypadku dzieci nastawionych negatywnie do leczenia stomatologicznego w sposób tradycyjny, proponujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym lub sedacji (farmakologicznym uspokojeniu)

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image25047721

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia skupia się przede wszystkim na problemach związanych z różnego rodzaju schorzeniami tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej. Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne to: ekstrakcje (usunięcia)  zębów wszczepianie implantów, chirurgiczne leczenie utraconej tkanki kostnej w wyniku m.in. paradontozy, poprzez jej odbudowę materiałami biokompatybilnymi. Wszystkie zabiegi chirurgiczne/periodontologiczne poprzedzone są wnikliwą diagnostyką i badaniami, a w sytuacjach koniecznych dodatkowymi konsultacjami u innych specjalistów. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, lekarze pomagają przygotować Pacjentów  do  przyszłego leczenia np. ortodontycznego i protetycznego.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image21122749

Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją i rehabilitacją narządu żucia. Przywraca pierwotne warunki zgryzowe, które wraz z upływem lat lub z powodu innych niekorzystnych zdarzeń, straciły swoją wartość funkcjonalną i estetyczną. Przez całe życie zęby narażone są na szereg szkodliwych czynników, które prowadzą do zmian w strukturze, budowie i ilości naszego uzębienia. Dlatego też, po utracie zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się „kołem ratunkiem” dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu i promiennego uśmiechu.

czytaj dalej
ortodonta

Ortodoncja, to dziedzina stomatologii, która zajmuje się korektą nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz szeroko pojętą  profilaktyką. Ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego sprawia, iż obecnie leczenie to można przeprowadzić u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Wybór natomiast metody leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia zaawansowania wady.

  czytaj dalej
Dentist carefully looks jaw X-rays at computer monitor in dental clinic.

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, dla ustalenia właściwego procesu leczenia, ogromne znaczenie ma właściwa diagnoza. W tym celu niezbędne są, zlecane przez lekarzy, badania radiologiczne lub tomograficzne. Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również pacjentom innych gabinetów stomatologicznych.

czytaj dalej