ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGOWE(nowe)

ZP/20/16     MCS/ZP/2213-20/2016  

Wykonanie robót budowlanych pn: Remont Centralnej Sterylizatorni wraz z przebudową instalacji w budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy
ul. Nowy Zjazd 1  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/16).

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

—————————————————————————————————

ZP/19/16     MCS/ZP/2213-19/2016  

Wykonanie robót budowlanych pn: „Wykonanie prac tynkarsko – malarskich, wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, wymiana gniazd teleinformatycznych, wykładziny podłogowej w gabinetach oraz zamontowanie arkuszy ochronnych i narożników w pomieszczeniach i na korytarzu Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii oraz w pomieszczeniu administracji” w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/19/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————–

ZP/12/16     MCS/ZP/2213-12/2016  

Dostawa leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/12/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————–

ZP/18/16     MCS/ZP/2213-18/2016  

Dostawa materiałów jednorazowych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/18/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————

ZP/16/16     MCS/ZP/2213-16/2016  

Dostawa i montaż myjni-dezynfektora wraz z wyposażeniem dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/16/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————-

ZP/13/16     MCS/ZP/2213-13/2016  

Dostawa sprzętu stomatologicznego  do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/13/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————–

ZP/15/16     MCS/ZP/2213-15/2016  

Dostawa materiałów opatrunkowych  dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/15/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/


ZP/11/16     MCS/ZP/2213-11/2016  

Dostawa sprzętu i oprogramowania IT dla  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/11/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/


ZP/14/16     MCS/ZP/2213-14/2016  

Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych  dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/14/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

Informacja o wyniku postępowania po poprawieniu omyłek rachunkowych – /pobierz/

———————————————————————————————————

ZP/09/16     MCS/ZP/2213-09/2016    Dostawa leków, materiałów i akcesoriów stomatologicznych do opracowywania kanałów oraz preparatów do profilaktyki dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/09/16).

Informacja o wyniku postępowania – Część 2 i 3 /pobierz/

Informacja o wyniku postępowania  Część 1 –  /pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/04/16     MCS/ZP/2213-04/2016

Wykonywanie usług stałej konserwacji i napraw aparatów anestezjologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/04/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/08/16     MCS/ZP/2213-08/2016

Dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/08/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/07/16     MCS/ZP/2213-07/2016

Dostawa leków i materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/07/16).

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

—————————————————————————————————

ZP/06/16     MCS/ZP/2213-06/2016

Dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/06/16).

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

—————————————————————————————————–

ZP/02/16     MCS/ZP/2213-02/2016

Usług sprzatania i utrzymania czystości w pomieszczeniach  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/02/16).

Informacja o wyniku postępowania –   /pobierz/

—————————————————————————————————-

ZP/05/16     MCS/ZP/2213-05/2016

Usługi stałej konserwacji i napraw urządzeń RTG i w Centralnej Sterylizatorni dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/05/16).

Informacja o wyniku postępowania –   /pobierz/

—————————————————————————————————

ZP/03/16     MCS/ZP/2213-03/2016

Usługi stałej konserwacji i napraw urządzeń RTG i w Centralnej Sterylizatorni dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/03/16).

Informacja o wyniku postępowania –   /pobierz/

——————————————————————————————–

ZP/01/16     MCS/ZP/2213-01/2016

Dostawa leków i materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/01/16).

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

———————————————————————————————-

ZP/20/15     MCS/ZP/2213-20/2015

Dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/15).

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

Informacja o unieważnieniu części postępowania-  /pobierz/

—————————————————————————————————-

KO/01/16          MCS/ZP/2214-01/2016

Konkurs ofert w sprawie umowy na świadczenia zdrowotne  wykonywane przez lekarza stomatologa specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej  w Poradni Protetyki Stomatologicznej  Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. (nr ref. sprawy: KO/01/16).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————-

ZP/19/15          MCS/ZP/2213-19/2015

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych i medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/19/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————–

ZP/21/15     MCS/ZP/2213-21/2015

Dostawa leków i materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/21/15).

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

————————————————————————————————–

KO/09/15          MCS/ZP/2214-09/2015

Konkurs ofert w sprawie umowy na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu ortodoncji nr ref. KO/09/15

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————

KO/10/15          MCS/ZP/2214-10/2015

Konkurs ofert w sprawie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza stomatologa  specjalistę w dziedzinie periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. (nr ref. sprawy: KO/10/15)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————–

KO/08/15          MCS/ZP/2214-08/2015

Konkurs ofert w sprawie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza stomatologa  specjalistę w dziedzinie periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. (nr ref. sprawy: KO/08/15)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————-

ZP/17/15     MCS/ZP/2213-17/2015

Dostawa znieczuleń miejscowych i leków, materiałów biokompatybilnych, tamponów hemostatycznych  dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/15).

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

—————————————————————————————————–

 

KO/07/15          MCS/ZP/2214-07/2015

Konkurs ofert w sprawie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę w dziedzinie anastezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. (nr ref. sprawy: KO/07/15)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————-

KO/05/15          MCS/ZP/2214-05/2015

Konkurs ofert w sprawie umowy na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu ortodoncji nr ref. KO/05/15

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————–

ZP/16/15     MCS/ZP/2213-16/2015

Dostawa znieczuleń miejscowych i leków  dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/16/15).

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

Informacja o wyniku postępowania  po ponownej ocenie ofert  – /pobierz/

—————————————————————————————————–

KO/06/15          MCS/ZP/2214-06/2015

Konkurs ofert w sprawie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy stomatologów w Poradni Stomatologii Dziecięcej Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. (nr ref. sprawy: KO/06/15)

Informacja o wyniku postępowania –  /pobierz/

————————————————————————————–

ZP/15/15     MCS/ZP/2213-13/2015

Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/13/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/15/15     MCS/ZP/2213-15/2015

Dostawa materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/15/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/14/15     MCS/ZP/2213-14/2015

Dostawa igieł bezpiecznych i endodontycznych oraz osłonek jednorazowych (postępowanie powtórzone) dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/14/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————

ZP/12/15     MCS/ZP/2213-12/2015

Dostawa materiałów protetycznych – zębów akrylowych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/12/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————-

ZP/11/15     MCS/ZP/2213-11/2015

Budowa serwerowni w formule ” zaprojektuj i wybuduj” w  Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/11/15).

Informacja o wyniku postępowania – / pobierz /

Informacja o wyniku postępowania  po ponownej ocenie ofert  – /pobierz /

————————————————————————————————————————————————-

ZP/10/15     MCS/ZP/2213-10/2015

Budowa serwerowni w formule ” zaprojektuj i wybuduj” w  Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/10/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————

ZP/09/15     MCS/ZP/2213-09/2015

Dostawa igieł, strzykawek, wenflonów, akcesoriów stomatologicznych oraz osłonek jednorazowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/09/15)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————–

ZP/08/15     MCS/ZP/2213-08/2015

Budowa serwerowni w formule ” zaprojektuj i wybuduj” w  Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/08/15).

Informacja o wyniku postępowania – / pobierz /

———————————————————————————————————————————————

ZP/07/15     MCS/ZP/2213-07/2015

Dostawa materiałów jednorazowych oraz igieł bezpiecznych i endodontycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/07/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————–

ZP/06/15     MCS/ZP/2213-06/2015

Dostawa materiałów jednorazowych, materiałów opatrunkowych oraz igieł bezpiecznych i endodontycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/06/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————

ZP/04/15     MCS/ZP/2213-04/2015

Wykonywanie usług nadzoru autorskiego i serwisu zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica dla  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/04/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————–

ZP/03/15     MCS/ZP/2213-03/2015

Dostawa sprzętu stomatologicznego do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/03/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————–

ZP/05/15     MCS/ZP/2213-05/2015

Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/05/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/04/15

 W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA, SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ   „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_04_15 -/pobierz/

—————————————————————————————————————————————————-

ZP/02/15          MCS/ZP/2213-02/2015

Dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych,  leków, materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, wkładów koronowo-korzeniowych i tamponów hemostatycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/02/15).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/03/15

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY STOMATOLOGÓW W PORADNI DZIECIĘCEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_03_15 – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————

ZP/01/15          MCS/ZP/2213-01/2015

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń RTG i w Centralnej Sterylizatorni Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/01/15)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/02/15

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA W PORADNI DZIECIĘCEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_02_15 – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/01/15

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA W PORADNI DZIECIĘCEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_01_15 – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————

ZP/20/14          MCS/ZP/2213-20/2014

Dostawa leków, materiałów biokompatybilnych,  akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, wkładów koronowo-korzeniowych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————-

ZP/19/14          MCS/ZP/2213-19/2014

Dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/19/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————-

ZP/21/14          MCS/ZP/2213-21/2014

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych, medycznych i RTG w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/21/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————-

ZP/22/14 MCS/ZP/2213-22/2014

ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH POLEGAJACYCH NA WYKONYWANIU ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO PRZED SĄDAMI W IMIENIU „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/13/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY STOMATOLOGÓW BEZ SPECJALIZACJI W PORADNI ORTODONCJI „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_13_14 – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/12/14

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU ORTODONCJI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_12_14 – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————

ZP/17/14         

MCS/ZP/2213-17/2014

Dostawa akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych, znieczuleń miejscowych oraz wziewnego środka znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/14).

Informacja o wyniku postępowania, dot części nr 4/pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

ZP/17/14          MCS/ZP/2213-17/2014

Dostawa akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych, znieczuleń miejscowych oraz wziewnego środka znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————

ZP/18/14          MCS/ZP/2213-18/2014

Dostawa końcówek stomatologicznych i szybkozłączek do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/18/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/11/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY STOMATOLOGÓW SPECJALSTÓW W DZIEDZINIE ORTODONCJI W PORADNI ORTODONCJI „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_11_14 – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————–

ZP/15/14          MCS/ZP/2213-15/2014

Dostawa materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/15/14) – postępowanie powtórzone

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

ZP/16/14          MCS/ZP/2213-16/2014

Dostawa materiałów i akcesoriów ortodontycznych oraz akcesoriów do maszynowego opracowywania kanałów  dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/16/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————-

ZP/14/14          MCS/ZP/2213-14/2014

Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/14/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/09/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_09_14 – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————–

ZP/15/14          MCS/ZP/2213-15/2014

Dostawa materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/15/14).

Informacja o unieważnieniu postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————-

ZP/13/14          MCS/ZP/2213-13/2014

Dostawa materiałów protetycznych – zębów akrylowych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/13/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/06/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALSTĘ W DZIEDZINIE ORTODONCJI W PORADNI ORTODONCJI „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_06_14 – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/08/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_08_14 – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————–

ZP/12/14          MCS/ZP/2213-12/2014

Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni i systemów ssących oraz skóry i rąk dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/12/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————–

ZP/11/14          MCS/ZP/2213-11/2014

Dostawa materiałów i akcesoriów ortodontycznych oraz  materiałów biokompatybilnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/11/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/05/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_05_14 – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————–

ZP/23/13          MCS/ZP/2213-23/2013

Dostawa, wdrożenie i zintegrowanie  systemu E – Pacjent do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Spółki z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/23/13)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————-

ZP/10/14          MCS/ZP/2213-10/2014

Dostawa materiałów jednorazowych, igieł, strzykawek, wenflonów, akcesoriów stomatologicznych, materiałów opatrunkowych i tamponów hemostatycznych oraz środków do konserwacji narzędzi medycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/10/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/03/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY STOMATOLOGÓW SPECJALSTÓW W DZIEDZINIE ORTODONCJI W PORADNI ORTODONCJI „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_03_14 – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/04/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA W PORADNI OGÓLNOSTOMATOLOGICZNEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_04_14 – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————-

ZP/03/14          MCS/ZP/2213-03/2014

Wykonywanie nadzoru autorskiego i serwisu modułów   oprogramowania aplikacyjnego systemu informatycznego InfoMedica wykorzystywanego przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/03/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————-

ZP/09/14          MCS/ZP/2213-09/2014

Dostawa rękawic medycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/09/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————-

ZP/08/14          MCS/ZP/2213-08/2014

Dostawa opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji, środków do mycia i dezynfekcji oraz środków do konserwacji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/08/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————–

ZP/07/14          MCS/ZP/2213-07/2014

Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/07/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/02/14

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA, SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI PROTETYKI „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_02_14 – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————-

ZP/06/14          MCS/ZP/2213-06/2014

Wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/06/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————-

ZP/04/14       MCS/ZP/2213-04/2014

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń  RTG i aparatów anestezjologicznych do znieczulania ogólnego w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/04/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————–

ZP/05/14          MCS/ZP/2213-05/2014

Wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/05/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————–

ZP/02/14          MCS/ZP/2213-02/2014

Wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/02/14).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————

ZP/01/14       MCS/ZP/2213-01/2014

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń  RTG w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/01/14)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————–

ZP/29/13       MCS/ZP/2213-29/2013

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń  RTG w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/29/13)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/08/13

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_08_13 – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/09/13

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA, SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI PROTETYKI „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_09_13 – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————

ZP/28/13          MCS/ZP/2213-28/2013

ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO PRZED SĄDAMI W IMIENIU „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/28/13).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————–

ZP/26/13          MCS/ZP/2213-26/2013

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych, medycznych i RTG oraz wykonanie testów specjalistycznych urządzeń RTG w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/26/13).

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————–

ZP/27/13       MCS/ZP/2213-27/2013

DOSTAWA KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH – ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO DO „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z  O.O.

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————————————————

ZP/25/13       MCS/ZP/2213-25/2013

Dostawa i montaż cyfrowego aparatu  pantomograficznego do Pracowni RTG „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/07/13

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALSTÓW
W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII W PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_07_13 – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————–

ZP/24/13       MCS/ZP/2213-24/2013

Dostawa i montaż sprzętu protetycznego do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/24/13)

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/06/13

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY STOMATOLOGÓW, SPECJALSTÓW W DZIEDZINIE ORTODONCJI ORAZ LEKARZY STOMATOLOGÓW BEZ SPECJALIZACJI W PORADNI ORTODONCJI „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_06_13 – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————-

ZP/22/13       MCS/ZP/2213-22/2013

DOSTAWA LEKÓW I MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH DO „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/05/13

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU ORTODONCJI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o.  

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_05_13 – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————-

ZP/21/13       MCS/ZP/2213-21/2013

DOSTAWA KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH DO „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

Informacja o wyniku postępowania część 2 i 3  – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————–

ZP/19/13       MCS/ZP/2213-19/2013

DOSTAWA, WDROŻENIE I ZINTEGROWANIE SYSTEMU „E – PACJENT’ DO „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE – POSTĘPOWANIE II POWTÓRNE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————-

ZP/20/13       MCS/ZP/2213-20/2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW PROTETYCZNYCH DLA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————-

ZP/17/13       MCS/ZP/2213-17/2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH, AKCESORIÓW DO RĘCZNEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW,WŁÓKIEN SZKLANYCH DLA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————-

ZP/18/13       MCS/ZP/2213-18/2013

DOSTAWA  WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULENIA OGÓLNEGO WRAZ Z PAROWNIKAMI, KALIBRACJĄ I SZKOLENIEM PERSONELU ORAZ ZNIECZULEŃ MIEJSCOWYCH  DO „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania –/pobierz/

—————————————————————————————————————————————————–

ZP/19/13       MCS/ZP/2213-19/2013

DOSTAWA, WDROŻENIE I ZINTEGROWANIE SYSTEMU „E – PACJENT’ DO „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE – POSTĘPOWANIE POWTÓRNE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————

ZP/19/13       MCS/ZP/2213-19/2013

DOSTAWA, WDROŻENIE I ZINTEGROWANIE SYSTEMU „E – PACJENT’ DO „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————-

ZP/15/13       MCS/ZP/2213-15/2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH DLA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————–

ZP/16/13       MCS/ZP/2213-16/2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW ORTODONTYCZNYCH DLA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————

ZP/11/13       MCS/ZP/2213-11/2013

DOSTAWA, WDROŻENIE I ZINTEGROWANIE SYSTEMU „E – PACJENT’ DO „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————————-

ZP/14/13       MCS/ZP/2213-14/2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW ORTODONTYCZNYCH, AKCESORIÓW DO MASZYNOWEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW ORAZ MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH DLA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania dot. części nr 4 –  /pobierz/

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————-

ZP/13/13       MCS/ZP/2213-13/2013

DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, POWIERZCHNI I SYSTEMÓW SSĄCYCH ORAZ SKÓRY I RĄK DLA  „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————-

ZP/10/13       MCS/ZP/2213-10/2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW ORTODONTYCZNYCH, AKCESORIÓW DO MASZYNOWEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW ORAZ MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH DLA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII ” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/04/13

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o.  (POSTĘPOWANIE POWTÓRNE III)

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_04_13 – /pobierz/

————————————————————————————–

ZP/12/13       MCS/ZP/2213-12/2013

DOSTAWA I  MONTAŻ CYFROWEGO APARATU PANTOMOGRAFICZNEGO DO PRACOWNI RTG „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/04/13

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o.  (POSTĘPOWANIE POWTÓRNE II)

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_04_13 – /pobierz/

——————————————————————————-

ZP/09/13       MCS/ZP/2213-09/2013

DOSTAWA I  MONTAŻ CYFROWEGO APARATU PANTOMOGRAFICZNEGO DO PRACOWNI RTG „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/04/13

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE POWTÓRNE)

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_04_13 – /pobierz/

—————————————————————————————–

KONKURS OFERT  KO/04/13

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o.

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_04_13 – /pobierz/

————————————————————————————

ZP/08/13       MCS/ZP/2213-08/2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, IGIEŁ, STRZYKAWEK , WENFLONÓW, AKCESORIÓW STOMATOLOGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ ŚRODKÓW DO KONSERWACJI NARZĘDZI MEDYCZNYCH DLA  „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

1.Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

2. Informacja o wyniku postępowania (ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w części 4) – /pobierz/

———————————————————————————————————————————-

ZP/07/13       MCS/ZP/2213-07/2013

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO POLIMERYZACJI AKRYLU ORAZ WYCIĄGU – DYGESTORIUM DO PRACOWNI PROTETYKI   „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————

ZP/05/13       MCS/ZP/2213-05/2013

DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH DLA  „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————

ZP/06/13       MCS/ZP/2213-06/2013

DOSTAWA I MONTAŻ STOŁÓW PROTETYCZNYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM, MEBLI, URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KOMORY POLIMERYZACYJNEJ DO PRACOWNI PROTETYKI  „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————-

ZP/04/13       MCS/ZP/2213-04/2013

DOSTAWA OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI, TESTÓW KONTROLI MYCIA I PROCESU STERYLIZACJI, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI, ŚRODKÓW DO KONSERWACJI DLA  „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

———————————————————————————————————–

ZP/03/13 MCS/ZP/2213-03/2013

REALIZACJA DODATKOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN. „MODERNIZACJA II PIĘTRA – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DO PRACOWNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. NOWY ZJAZD  1  W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

——————————————————————————

ZP/02/13       MCS/ZP/2213-02/2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW I WYPEŁNIEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA  „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

————————————————————————————-

ZP/01/13   MCS/ZP/2213-01/2013

ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAW APARATÓW RTG I APARATÓW ANESTEZJOLOGICZNYCH DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO W „MAZOWIECKIM CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. W WARSZAWIE

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

—————————————————————————————–

świadczenie usług stałej konserwacji i napraw aparatów  RTG i aparatów anestezjologicznych do znieczulania ogólnego
w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

KONKURS OFERT  KO/03/13

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O.

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_03_13 –/pobierz/

Odpowiedź na odwołanie (protest) –/pobierz/

——————————————————————————-

KONKURS OFERT KO/02/13

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU PROTETYKI NA RZECZ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o.

 

 Informacja o wyniku konkursu ofert KO_02_13 –/pobierz/

———————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT KO/01/13

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

Informacja o wyniku konkursu ofert KO_01_13 –/pobierz/

——————————————————————————————————-

ZP/18/12 MCS/ZP/2213-18/2012

ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH POLEGAJACYCH NA WYKONYWANIU ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO PRZED SĄDAMI W IMIENIU „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z O.O. W WARSZAWIE

 

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

 

 

————————————————————————————————————————————-

ZP/17/12 MCS/ZP/2213-17/2012

ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ RTG I TOMOGRAFU 3D NEW TOM VGi W  „MAZOWIECKIM CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z O.O. W WARSZAWIE

 

Informacja o unieważnieniu postępowania – /pobierz/

 

 

————————————————————————————————————————————–

ZP/16/12        MCS/ZP/2213-16/2012
WYKONANIE ROBOTY BUDOWLANEJ W BUDYNKU MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE PN. MODERNIZACJA II PIĘTRA – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ  DLA PRACOWNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

 

Informacja o wyniku postępowania – /pobierz/

 

—————————————————————————————————————–

 

KONKURS OFERT KO/04/12

UDZIELENIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII 1 RAZ W TYGODNIU NA RZECZ  ”MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. w WARSZAWIE

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

———————————————————————————–

 

 

ZP/13/12       MCS/ZP/2213-13/2012

ŚWIADCZENIE USŁUG STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ STOMATOLOGICZNYCH, PROTETYCZNYCH, MEDYCZNYCH I RTG W  „MAZOWIECKIM CENTRUM STOMATOLOGII” SP.  Z O.O. W WARSZAWIE

 

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

 

————————————————————————————–

 

 

 

ZP/15/12        MCS/ZP/2213-15/2012

 

DOSTAWA WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULENIA OGÓLNEGO WRAZ Z PAROWNIKAMI, KALIBRACJĄ I SZKOLENIEM PERSONELU DLA MAZOWIECKEIGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O. W WARSZAWIE

 

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

—————————————————————————————————

 

 

 

KONKURS OFERT KO/05/12

 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU ORTODONCJI

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

——————————————————————————————————–

 

ZP/14/12   MCS/ZP/2213-14/2012

DOSTAWA LEKÓW I MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII SP. Z O.O.

 

Informacja o wyniku postępowania/pobierz/

 

———————————————————————————————–

ZP/11/12 MCS/ZP/2213-11/2012

WYKONANIE USŁUG NADZORU AUTORSKIEGO I SERWISU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFOMEDICA DLA  „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Informacj o wyniku postępowania – /pobierz/

 

——————————————————————————————————–

 

ZP/12/12  MCS/ZP/2213-12/2012

WYKONANIE I MONTAŻ NOENU ŚWIETLNEGO NA BUDYNKU PRZY UL. NOWY ZJAZD 1 W WARSZAWIE W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ SIEDZIBA „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” SP. Z O.O.

 

Informacja o wyniku postępowania /pobierz/

—————————————————————————————————————

 

ZP/10/12   MCS/ZP/2213-10/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIOKOMPATYBILNYCH, AKCESORIÓW DO RĘCZNEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW, WŁÓKIEN SZKLANYCH

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

 

————————————————————————————————————————————-

ZP/08/12   MCS/ZP/2213-08/2012

DOSTAWY MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

  Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/09/12   MCS/ZP/2213-09/2012

DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, POWIERZCHNI I SYSTEMÓW SSĄCYCH
ORAZ SKÓRY I RĄK 

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/07/12   MCS/ZP/2213-07/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW ORTODONTYCZNYCH I AKCESORIÓW DO MASZYNOWEGO OPRACOWYWANIA KANAŁÓW

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/06/12   MCS/ZP/2213-06/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, STOMATOLOGICZNYCH, AKCESORIÓW POMOCNICZYCH, ŚRODKÓW DO KONSERWACJI

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/03/12

CZYNNOŚCI TECHNICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/03/12

CZYNNOŚCI TECHNICZNE Z ZAKRESU PROTETYKI

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/04/12   MCS/ZP/2213-04/2012

DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/05/12   MCS/ZP/2213-05/2012

DOSTAWA OPAKOWAŃ DO STERYLIZACJI, TESTÓW KONTROLI MYCIA I PROCESU STERYLIZACJI, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI, ŚRODKÓW DO KONSERWACJI

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

————————————————————————————————————————————–

ZP/03/13   MCS/ZP/2213-03/2012

DOSTAWA MATERIAŁÓW I WYPEŁNIEN STOMATOLOGICZNYCH

Informacja o wyniku postępowania pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/02/12   MCS/ZP/2213-02/2012

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

Informacja o wyniku postępowaniapobierz

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/02/12

Czynności techniczne z zakresu protetyki

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

Informacja o wyniku odwołania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/01/12   MCS/ZP/2213-01/2012

USŁUGA POMOCY PRAWNEJ

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/01/12

Lekarz radiolog – radiologia stomatologiczna

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————

ZP/15/11

Usługi prawnicze polegające na prowadzeniu zastępstwa procesowego

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/06/11

Badania histopatologiczne

IInformacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/05/11

Lekarz anestezjolog w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/04/11

Lekarz stomatolog bez specjalizacji w Poradni Ortodoncji 

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

Informacja o wyniku negocjacji – pobierz

—————————————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT KO/03/11

Lekarz stomatolog specjalista w dziedzinie ortodoncji

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

——————————————————————————————————————————————————————-

ZP/14/11

Dostawa środków do dezynfekcji

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

——————————————————————————————————————————————————————–

ZP/13/11

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych, medycznych i RTG

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

———————————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT KO/02/11

Prace ortodontyczne-techniczne

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

———————————————————————————————————————————————————————-

ZP/11/11

Dostawa leków

Informacja o wyniku postępowania pobierz

———————————————————————————————————————————————————————-

ZP/12/11

Dostawa wziewnego środka znieczulenia ogólnego

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

———————————————————————————————————————————————————————-

ZP/08/11

Wykonanie usług nadzoru autorskiego i serwisu zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

———————————————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT

Prace protetyczne-techniczne pobierz

———————————————————————————————————————————————————————-

ZP/10/11

Dostawa materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, włókien szklanych, wziewnego środka znieczulenia ogólnego

Informacjao wyniku postępowania – pobierz

———————————————————————————————————————————————————————

ZP/09/11

Dostawa materiałów protetycznych

Informacja o wyniku postępowania – pobierz ————————————————————————————————————————————————————————-

ZP/07/11

Dostawa materiałów ortodontycznych

Informacja o wyniku postępowania pobierz

————————————————————————————————————————————————————————

ZP/06/11

Usługi ortodontyczne – techniczne

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

————————————————————————————————————————————————————————

ZP/05/11

Dostawa materiałów jednorazowych, stomatologicznych i akcesoriów pomocniczych 

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

————————————————————————————————————————————————————————–

ZP/04/11

Dostawa opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji, środków do mycia i dezynfekcji

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————————————————–

ZP/03/11

Dostawa rękawic medycznych

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————————————————-

ZP/02/11

Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

—————————————————————————————————————————————————————————-

ZP/01/11

Zakup materialów medycznych i biurowych od Wojewódzkiego Centrum Stomatologii

Informacja o wyniku postępowania – pobierz

http://www.dreamstime.com/-image26801912

Stomatologia ogólna zwana inaczej stomatologią zachowawczą zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem choroby próchnicowej zębów czyli profilaktyką przeciwpróchnicową oraz skutecznym leczeniem zaatakowanych już próchnicą twardych tkanek zęba, zachowując jak najdłużej jego żywotność i naturalny wygląd – estetykę. Często jednak zdarza się, że proces próchnicowy jest tak dalece zaawansowany, że same proste zabiegi zachowawcze już nie wystarczają. Dlatego też dzięki współczesnej endodoncji (leczenia kanałowego), nasi lekarze ratują wszelkimi dostępnymi metodami każdy ząb, nie dopuszczając w ten sposób do jego utraty.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image17769770

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku rozwojowym. Uwzględnia przy tym różne zachowania dzieci zależne od ich wieku oraz odmienną budowę ich zębów i narządu żucia. Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybranie właściwego stomatologa, który potrafi dotrzeć do małego pacjenta i zrozumieć jego reakcje i potrzeby. W przypadku dzieci nastawionych negatywnie do leczenia stomatologicznego w sposób tradycyjny, proponujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym lub sedacji (farmakologicznym uspokojeniu)

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image25047721

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia skupia się przede wszystkim na problemach związanych z różnego rodzaju schorzeniami tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej. Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne to: ekstrakcje (usunięcia)  zębów wszczepianie implantów, chirurgiczne leczenie utraconej tkanki kostnej w wyniku m.in. paradontozy, poprzez jej odbudowę materiałami biokompatybilnymi. Wszystkie zabiegi chirurgiczne/periodontologiczne poprzedzone są wnikliwą diagnostyką i badaniami, a w sytuacjach koniecznych dodatkowymi konsultacjami u innych specjalistów. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, lekarze pomagają przygotować Pacjentów  do  przyszłego leczenia np. ortodontycznego i protetycznego.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image21122749

Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją i rehabilitacją narządu żucia. Przywraca pierwotne warunki zgryzowe, które wraz z upływem lat lub z powodu innych niekorzystnych zdarzeń, straciły swoją wartość funkcjonalną i estetyczną. Przez całe życie zęby narażone są na szereg szkodliwych czynników, które prowadzą do zmian w strukturze, budowie i ilości naszego uzębienia. Dlatego też, po utracie zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się „kołem ratunkiem” dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu i promiennego uśmiechu.

czytaj dalej
ortodonta

Ortodoncja, to dziedzina stomatologii, która zajmuje się korektą nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz szeroko pojętą  profilaktyką. Ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego sprawia, iż obecnie leczenie to można przeprowadzić u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Wybór natomiast metody leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia zaawansowania wady.

  czytaj dalej
Dentist carefully looks jaw X-rays at computer monitor in dental clinic.

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, dla ustalenia właściwego procesu leczenia, ogromne znaczenie ma właściwa diagnoza. W tym celu niezbędne są, zlecane przez lekarzy, badania radiologiczne lub tomograficzne. Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również pacjentom innych gabinetów stomatologicznych.

czytaj dalej