OGŁOSZENIA PRZETARGOWE / KONKURSY

ZP/31/18     MCS/ZP/2213-31/2018

Remont pomieszczeń Pracowni  Radiologicznej w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/31/18).

Postępowanie powtórzone

Termin składania ofert : 27.11.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –   /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/ 

4. Załączniki nr. 2-6 w formie edytowalnej –  /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa –/pobierz/

7.  Informacja z otwarcia ofert –/pobierz/

——————————————————————————————————————————————————–

ZP/30/18     MCS/ZP/2213-30/2018

Sukcesywne dostawy materiałów  stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/30/18).

Termin składania ofert:  16.11.2018 r do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  z załącznikami nr 2,3,4,5,6 – /pobierz/

3. Załączniki 1.1 -1.2  OPZ  – /pobierz/

4.  Informacja z otwarcia ofert –/pobierz/

———————————————————————————————————————————————————————————

 

ZP/26/18     MCS/ZP/2213-26/2018

Remont pomieszczeń Pracowni  Radiologicznej w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/26/18).

Termin składania ofert : 31.10.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –   /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 w formie edytowalnej –  /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa –/pobierz/

7.  Informacja z otwarcia ofert –/pobierz/

———————————————————————————————————————————————————-

 

ZP/28/18     MCS/ZP/2213-28/2018

Wymiana drzwi w Poradni Ortodoncji w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/28/18).

Termin składania ofert : 31.10.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –   /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 w formie edytowalnej –  _/pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6.  Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT 

KO/08/18   MCS/KO/2214-08/2018

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub periodontologii  w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii  dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie
(nr ref. sprawy: KO/08/18).

Termin składania ofert – do dnia 24.10.2018 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. WKO  z załącznikami –  /pobierz/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ZP/29/18     MCS/ZP/2213-29/2018

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz niezbędnych napraw systemu gazów medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/29/18).

Termin składania ofert : 17.10.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ –/pobierz/

3. Załącznik 1. do SIWZ – OPZ –  /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 do SIWZ w formie edytowalnej /pobierz/

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy – /pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

7.  Informacja z otwarcia ofert –  /pobierz/


ZP/25/18     MCS/ZP/2213-25/2018

Dostawa urządzeń stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/25/18).

Termin składania ofert:  16.10.2018 r do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1.1 -1.4  OPZ  – _/pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6  do SIWZ forma edytowalna – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załącznik nr 7 – warunki gwarancji – /pobierz/

8. Załącznik nr 8 – oświadczenie o wprowadzeniu do obrotu – /pobierz/

9. Informacja z otwarcia ofert –  /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT 

KO/07/18   MCS/KO/2214-07/2018

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

Termin składania ofert – do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. WKO  i formularz oferty –  /pobierz/

3. Załącznik nr 2 do WKO – wykaz procedur –  /pobierz/

4. Załącznik nr 3 do WKO – wzór umowy – /pobierz/


KONKURS OFERT 

KO/06/18   MCS/KO/2214-06/2018

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

Termin składania ofert – do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. WKO  z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik nr 3 do WKO – wzór umowy –/pobierz/

———————————————————————————————————————————————————————————–

ZP/27/18     MCS/ZP/2213-27/2018

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz niezbędnych napraw systemu gazów medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/27/18).

Termin składania ofert : 5.10.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ –/pobierz/

3. Załącznik 1. do SIWZ – OPZ –  /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 do SIWZ w formie edytowalnej /pobierz/ 

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy – /pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT 

KO/05/18   MCS/KO/2214-05/2018

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. Termin składania ofert – do dnia 05.10.2018 r. do godz. 12:30

3. WKO  i formularz oferty –  /pobierz/

4. Załącznik nr 2 do WKO – wykaz procedur – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 do WKO – wzór umowy – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————————————————–

ZP/23/18     MCS/ZP/2213-23/2018

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz niezbędnych napraw systemu gazów medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/23/18).

Termin składania ofert : 07.09.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ z załącznikami  –/pobierz/

3. Załącznik 1. do SIWZ – OPZ –  /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 do SIWZ w formie edytowalnej /pobierz/

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy – /pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————————————————

ZP/24/18     MCS/ZP/2213-24/2018

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych – zębów akrylowych  dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/24/18).

Termin składania ofert : 04.09.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – /pobierz/

3. SIWZ z załącznikami  –/pobierz/

4. Załącznik 1. do SIWZ w formie edytowalnej – /pobierz/

5. Załączniki nr. 2-6 do SIWZ w formie edytowalnej –/pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


KONKURS OFERT 

KO/04/18   MCS/KO/2214-04/2018

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie  świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji przez lekarza dentystę specjalistę w Poradni Ortodoncji   dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. Termin składania ofert – do dnia 24.08.2018 r. do godz. 12:30

3. WKO  i formularz oferty –  /pobierz/

4. Załącznik 2.1 –/pobierz/

5. Załącznik 2.2 – /pobierz/

6. Wzór umowy – /pobierz/ 


ZP/21/18     MCS/ZP/2213-21/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/21/18).

Termin składania ofert: 20.08.2018 r do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1.1 -1.2  OPZ  – /pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6  do SIWZ forma edytowalna –  /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załączniki 1.1 i 1.2 OPZ – forma edytowalna –/pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

ZP/20/18     MCS/ZP/2213-20/2018

Sukcesywne dostawy wziewnych środków znieczulenia ogólnego ( wraz z parownikami , kalibracją i szkoleniem personelu)  dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/18).

Termin składania ofert : 18.07.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –/pobierz/

3. Załącznik 1.1 i 1.2 do SIWZ w formie edytowalnej – /pobierz/

5. Załączniki nr. 2-6 do SIWZ w formie edytowalnej –/pobierz/

6. Załącznik nr 3 do  SIWZ – wzór umowy – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert –/pobierz/

—————————————————————————————————————-

ZP/18/18     MCS/ZP/2213-18/2018

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/18/18). POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Część 1 – wymiana wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru

Część 2 – wymiana drzwi w Poradni Ortodoncji

Termin składania ofert : 13.07.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –   /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

4. Załącznik 1.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

5. Załączniki nr. 2-6 w formie edytowalnej –  /pobierz/

6. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert –/pobierz/

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ZP/19/18     MCS/ZP/2213-19/2018

Sukcesywne dostawy akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/19/18).

Termin składania ofert: 04.07.2018 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik 1 OPZ  –   /pobierz/

4. Informacja o zmianie treści załącznika NR  1 DO SIWZ – /POBIERZ/

5. ZAŁĄCZNIK NR 1 PO ZMIANACH –/POBIERZ/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


KONKURS OFERT 

KO/03/18   MCS/KO/2214-03/2018

W sprawie zawarcia umowy na udzielenie  świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji przez lekarza dentystę w Poradni Ortodoncji   dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. Termin składania ofert – do dnia 11.07.2018 r. do godz. 12:30

3. WKO  i formularz oferty – /pobierz/

4. Wzór umowy – /pobierz/

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

ZP/17/18     MCS/ZP/2213-17/2018

Dostawa i naprawa mebli w gabinetach  Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/18).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 10.07.2018 do godziny 12:30

Termin składania ofert: 5.07.2018 r do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia/pobierz/

3. Informacja o zmianie terminu składania ofert – /pobierz /

4. SIWZ  – /pobierz/

5. Załącznik 1 OPZ  –   /pobierz/

6. Załączniki 2, 4, 5, 6  do SIWZ forma edytowalna – /pobierz/

7. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

8. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

ZP/16/18     MCS/ZP/2213-16/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/16/18).

Termin składania ofert: 29.06.2018 r do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1.1 -1.2  OPZ  – /pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6  do SIWZ forma edytowalna – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załącznik 1.1 -1.2  OPZ forma edytowalna  – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


ZP/10/18     MCS/ZP/2213-10/2018

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/10/18).

Część 1 – wymiana wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru

Część 2 – wymiana drzwi w Poradni Ortodoncji

Termin składania ofert : 8.06.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –   /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

4. Załącznik 1.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

5. Załączniki nr. 2-7 w formie edytowalnej –  /pobierz/

6. Załącznik nr 3 – wzór umowy –  /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————

ZP/07/18     MCS/ZP/2213-07/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/07/18).

Termin składania ofert:  04.06.2018 r do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1.1 -1.10  OPZ  – /pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6  do SIWZ forma edytowalna – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załącznik 1.1 -1.10  OPZ  wersja edytowalna – /pobierz/

7. Odpowiedź na pytania  – /pobierz/

8. Informacja z otwarcia –  /pobierz/


ZP/13/18     MCS/ZP/2213-13/2018

Dostawa urządzeń stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/13/18).

Termin składania ofert:  18.05.2018 r do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/

3. Załącznik 1.1 -1.6  OPZ  – /pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6  do SIWZ forma edytowalna – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załącznik nr 7 – warunki gwarancji – /pobierz/

7. Załącznik nr 8 – wykaz dostaw –  /pobierz/

8. Załącznik nr 9 – oświadczenie o wprowadzeniu do obrotu – /pobierz/

9. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————————-

ZP/12/18     MCS/ZP/2213-12/2018

Dostawa i montaż dwóch unitów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/12/18).

Termin składania ofert: 26.04.2018 r do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/_

3. Załącznik 1  do SIWZ – OPZ – /pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6 do SIWZ forma edytowalna –  /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załącznik nr 7 – warunki gwarancji –  /pobierz/

6. Załącznik nr 8 – wykaz dostaw –   /pobierz/

7. Odpowiedź na pytania – /pobierz/

8. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————————

ZP/11/18     MCS/ZP/2213-11/2018

Dostawa, instalacja, uruchomienie i  konfiguracja urządzeń aktywnych sieci, demontaż starych urządzeń oraz dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie aplikacji zarządzającej siecią, przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla dwóch pracowników Zamawiającego oraz  naprawa, rozbudowa i modyfikacja sieci kablowej (LAN) w pomieszczeniach użytkowanych przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/11/18).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 27.04.2018 DO GODZINY 12:30

Termin składania ofert: 24.04.2018 r do godz. 12:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/pobierz/

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  – /pobierz/_

3. Załączniki 1  do SIWZ – OPZ – /pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6 do SIWZ forma edytowalna – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załącznik nr 7 – wykaz dostaw –  /pobierz/

Załącznik nr 2 do umowy:

7. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

8. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ – PO ZMIANIE  –  /pobierz/

9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT/pobierz/


—————————————————————————————————————————–

ZP/09/18     MCS/ZP/2213-09/2018

Sukcesywne dostawy  leków materiałów jednorazowych oraz wypełnień stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/09/18)

Termin składania ofert : 12.04.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami  – /pobierz/_

3. Załączniki 1.1 – 1.5 do SIWZ – /pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6 do SIWZ forma edytowalna – /pobierz/

5. Odpowiedź na pytania –  /pobierz/

6. Załącznik nr 1.2 PO ZMIANACH/POBIERZ/_

7. Odpowiedź na pytania  cz.2- /pobierz/

8. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————–

ZP/08/18     MCS/ZP/2213-08/2018

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych, leków i środków do mycia i dezynfekcji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/08/18)

Termin składania ofert : 11.04.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami  – /pobierz/

3. Załączniki 1.1 – 1.7 do SIWZ – /pobierz/

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – korekta znaczenia kryteriów –  dotyczy części 5  /pobierz/ –

5. Odpowiedzi na pytania nr 1 –/pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert –/pobierz/ 

 


ZP/06/18     MCS/ZP/2213-06/2018

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz niezbędnych napraw sprzętu anestezjologicznego w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/06/18).

Terminu składania ofert : 10.04.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy – /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania nr 1 – /pobierz/

5. Odpowiedź na pytania nr 2 – /pobierz/

6. Załącznik nr 7 PO ZMIANACH – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————————

ZP/05/18     MCS/ZP/2213-05/2018

Sukcesywne dostawy materiałów  i akcesoriów stomatologicznych dla  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/05/18)

ZMIANA TERMINU – składania ofert : 19.03.2018 do godz. 12:30

Termin składania ofert : 16.03.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki 1.1 – 1.7 do SIWZ – /pobierz/

4. Załączniki 2, 4, 5, 6 forma edytowalna – /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytania 1 – /pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania 2 – /pobierz/

7. Odpowiedzi na pytania 3 – /pobierz/

8. Modyfikacja załącznika nr 1.7 do SIWZ –/pobierz/

9. Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu – /pobierz/

10. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia –/pobierz/

11. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT 

KO/02/18   MCS/KO/2214-02/2018

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza stomatologa specjalistę w zakresie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej lub periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii  Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Termin składania ofert – do dnia 23.03.2018 r. do godz. 12:30

3. WKO  oraz wzór umowy – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT 

KO/01/18   MCS/KO/2214-01/2018

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Termin składania ofert – do dnia 12.03.2018 r. do godz. 12:30

3. WKO – /pobierz/_

4. Wzór umowy – /pobierz/


ZP/04/18     MCS/ZP/2213-04/2018

Świadczenie usług konserwacji i napraw aparatów rentgenowskich, urządzeń ciemni oraz cyfrowego aparatu pantomograficznego będącego na wyposażeniu „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/04/18)

Zmiana terminu składania ofert : 26.02.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy – /pobierz/

4. Zmiana terminu składania ofert – /pobierz/

5. Zmiana treści SIWZ – /pobierz/

6. Załącznik nr 1.1 do SIWZ – PO ZMIANIE – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


ZP/03/18     MCS/ZP/2213-03/2018

Sukcesywne dostawy materiałów protetycznych, leków i materiałów stomatologicznych dla  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/03/18)

Termin składania ofert : 21.02.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki 1.1 – 1.7 do SIWZ – /pobierz/

4. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


ZP/02/18     MCS/ZP/2213-02/2018

Sukcesywne dostawy opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji dla  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/02/18)

Zmiana terminu składania ofert : 22.02.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki 1.1 – 1.2 do SIWZ (wersja do edycji) –  /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania nr 1- /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytania nr 2 – /pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania nr 3 – /pobierz/

7.  Odpowiedzi na pytania nr 4 – /pobierz/

8. Ogłoszenie o zmianie terminu – /pobierz/

9. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


ZP/01/18     MCS/ZP/2213-01/2018

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych i medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/01/18)

Termin składania ofert : 17.01.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik 1.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

4. Załącznik 1.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

5. Załącznik 1.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

6. Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


ZP/31/17     MCS/ZP/2213-31/2017

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/31/17).

ZMIANA Terminu składania ofert : 15.01.2018 do godz. 12:30

Zmiana treści SIWZ  – /pobierz/

Termin składania ofert : 05.01.2018 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

4. SIWZ – wersja edytowalna – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT 

KO/07/17   MCS/KO/2214-07/2017

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej  Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Termin składania ofert – do dnia 14.12.2017 r. do godz. 09:30

3. WKO – /pobierz/

4. Projekt umowy – /pobierz/

5. Projekt umowy – /pobierz/

6. Załącznik nr  2.1 – /pobierz/

7. Załącznik  nr 2.2 –/pobierz/

—————————————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT 

KO/06/17   MCS/KO/2214-06/2017

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza dentystę oraz lekarza dentystę ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS w Poradni Ogólnostomatologicznej Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Termin składania ofert – do dnia 14.12.2017 r. do godz. 09:30

3. WKO – /pobierz/

4. Projekt umowy – /pobierz/

5. Załącznik nr 2 – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT 

KO/05/17   MCS/KO/2214-05/2017

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy dentystów, lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją w Poradni Stomatologi Dziecięcej Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/_

2. Termin składania ofert – do dnia 14.12.2017 r. do godz. 09:30

3. WKO – /pobierz/_

4. Projekt umowy – /pobierz/

5. Załącznik nr 2.1 – /pobierz/

6. Załącznik nr 2.2 – /pobierz/

7. Załącznik nr 2.3 – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT 

KO/04/17   MCS/KO/2214-04/2017

W sprawie zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ortodoncji wykonywane przez lekarzy dentystów, lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie ortodoncji w  Poradni Ortodoncji  Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

Informacja do ogłoszenia – /pobierz/

2. Termin składania ofert – do dnia 14.12.2017 r. do godz. 09:30

3. WKO –/pobierz/

4. Projekt umowy – /pobierz/

5. Projekt umowy – /pobierz/

6. Załącznik nr 2 – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————————-

ZP/30/17     MCS/ZP/2213-30/2017

Dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z normą PN-EN ISO 10781 przy zachowaniu formy pisemnej na nośniku zmazywalnej folii dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/30/17).

Termin składania ofert : 06.12.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

4. Załączniki nr: 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————————–

ZP/25/17     MCS/ZP/2213-25/2017

Dostawa sprzętu medycznego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/25/17).

Termin składania ofert : 01.12.2017 do godz. 12:30

Zmiana treści SIWZ (Załącznik 1.2 – po zmianie) – /pobierz/

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załączniki nr 1.1-1.3 do SIWZ  /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załączniki nr 2,4,5,6 do SIWZ -wersja edytowalna –/pobierz/

7. Załącznik nr 7 – /pobierz/

8. Załącznik nr 8 – /pobierz/

9. Załącznik 1.2 do SIWZ – po zmianie (wersja edytowalna) –  /pobierz/

10. Informacja z otwarcia – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————————

ZP/29/17     MCS/ZP/2213-29/2017

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie, polegających na wymianie wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/29/17).

Termin składania ofert : 29.11.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –   /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-7 w formie edytowalnej –  /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy –  /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————–

ZP/28/17     MCS/ZP/2213-28/2017

Dostawy  materiałów biokompatybilnych dla  „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/28/17).

Termin składania ofert : 17.11.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załączniki: 2,4,5,6 do SIWZ (wersja edytowalna) – /pobierz/

5. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

 


 

ZP/21/17     MCS/ZP/2213-21/2017

Dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z normą PN-EN ISO 10781 przy zachowaniu formy pisemnej na nośniku zmazywalnej folii dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/21/17).

Termin składania ofert : 17.11.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/_

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –  /pobierz/

4. Załączniki nr: 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————–

ZP/26/17     MCS/ZP/2213-26/2017

Postępowanie na wykonywanie usług sprzątania i utrzymania  czystości  w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/26/17).

Termin składania ofert : 15.12.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załącznik nr 1 do OPZ – /pobierz/

5. Załącznik nr 2 do OPZ – /pobierz/

6. Załączniki nr: 2, 4, 5 do SIWZ – /pobierz/

7. Załącznik nr 3 do SIWZ – /pobierz/

8. Załącznik nr 8 do SIWZ – /pobierz/

9. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

10. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

11.Informacja z otwarcia ofert/pobierz/

—————————————————————————————————————————————————————–

ZP/22/17     MCS/ZP/2213-22/2017

Dostawa, uruchomienie i wdrożenie platformy do gromadzenia i przetwarzania badań radiologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/22/17).

Uwaga !!! Zmiana termin składania ofert : 15.11.2017 do godz. 12:30

Termin składania ofert : 13.11.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załączniki nr 2,4,5,6 do SIWZ – /pobierz/

5. Załączniki nr 2,4,5,6 do SIWZ -wersja edytowalna –/pobierz/

6. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy – /pobierz/

7. Załącznik nr 3 do umowy – /pobierz/

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia –  /pobierz/

9.  Informacja o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert –  /pobierz/

10. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

11. Informacja z otwarcia ofert/pobierz/


ZP/24/17     MCS/ZP/2213-24/2017

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/24/17).

Termin składania ofert : 03.11.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. SIWZ wraz z załącznikami (wersja edytowalna)  – /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytania –  /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT 

KO/02/17   MCS/KO/2214-02/2017

W sprawie zawarcia umów na  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy stomatologów specjalistów w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

3.  Załącznik nr 2 do WKO –  /pobierz/

4. Termin składania ofert – do dnia 02.11.2017 r. do godz. 09:30


KONKURS OFERT 

KO/03/17   MCS/KO/2214-03/2017

W sprawie zawarcia umów na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert –  /pobierz/

3. Termin składania ofert – do dnia 24.10.2017 r. do godz. 12:30

————————————————————————————————————————————————————–

ZP/20/17     MCS/ZP/2213-20/2017

Dostawa sprzętu medycznego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/17).

Termin składania ofert : 09.10.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załączniki nr 1.1-1.8 do SIWZ  /pobierz/

4. Załączniki nr 1.1-1.8 do SIWZ  ( wersja edytowalna)  /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy – /pobierz/

6. Załączniki nr 2,4,5,6 do SIWZ -wersja edytowalna –/pobierz/

7. Załącznik nr 7 – /pobierz/

8. Załącznik nr 8 – /pobierz/

9. Załącznik nr 9 – /pobierz/

10.Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

11.Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

 


ZP/19/17     MCS/ZP/2213-19/2017

Dostawy materiałów protetycznych – zębów akrylowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/19/17).

Termin składania ofert : 18.09.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załączniki nr 2,4,5,6 do SIWZ -wersja edytowalna – /pobierz/

5. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


ZP/18/17     MCS/ZP/2213-18/2017

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie, polegających na wykonaniu następujących prac: Część 1 – Roboty obejmujące wymianę wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru, Część 2 – Roboty obejmujące wymianę drzwi i ościeżnic w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni, Część 3 – Roboty obejmujące modernizację systemu wentylacji wyciągowej w Centralnej Sterylizatorni, Część 4 – Roboty obejmujące montaż sufitu podwieszanego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/18/17).
Zamówienie podzielone jest na części.

Część 1 – Roboty obejmujące wymianę wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru,

Część 2 – Roboty obejmujące wymianę drzwi i ościeżnic w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni,

Część 3 – Roboty obejmujące modernizację systemu wentylacji wyciągowej w Centralnej Sterylizatorni,

Część 4 – Roboty obejmujące montaż sufitu podwieszanego.

Termin składania ofert : 22.09.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –   /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-7 w formie edytowalnej – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy dla części: 1,2, 4 –  /pobierz/

wzór umowy dla części: 3 – /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert –  /pobierz/

———————————————————————————————————————————————————-

ZP/13/17     MCS/ZP/2213-13/2017

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/13/17).

Uwaga ! Zmiana załącznika nr 1.

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert:   25.09.2017 r.

Termin składania ofert : 21.09.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (nieaktualny)/pobierz/

4. Załączniki nr 2,4,5,6 do SIWZ -wersja edytowalna – /pobierz/

5. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (aktualny) – /pobierz/

6. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (aktualny) wersja edytowalna/pobierz/

7. Informacja o zmianie terminu składania ofert – /pobierz/

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/pobierz/

9. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

10. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


ZP/16/17     MCS/ZP/2213-16/2017

Dostawa i wdrożenie systemu służącego do archiwizacji i zasilania bazy danych elektronicznej dokumentacji medycznej cyfrową wersją dokumentacji wytworzonej w postaci papierowej dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/16/17).

Termin składania ofert : 07.09.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ –  /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załączniki nr 2,4,5,6,7,8 do SIWZ  – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy z załącznikami – /pobierz/

6. Załączniki nr 2,4,5,6,7,8 do SIWZ – wersja edytowalna – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

———————————————————————————————————-

ZP/17/17     MCS/ZP/2213-17/2017

Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/17).

Termin składania ofert : 31.08.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki nr 2,4,5, i 6 (forma edytowalna) – /pobierz/

4. Załącznik 1.1 do SIWZ (forma edytowalna) –  /pobierz/

5. Załącznik nr 1.2 do SIWZ (forma edytowalna) – /pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

—————————————————————————————————————–

ZP/15/17     MCS/ZP/2213-15/2017

Dostawy leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/15/17).

Termin składania ofert : 19.07.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ (forma edytowalna) – /pobierz/

4. Informacja z otwarcia ofert –  /pobierz/

———————————————————————————

ZP/10/17     MCS/ZP/2213-10/2017

Dostawa i wdrożenie systemu służącego do archiwizacji i zasilania bazy danych elektronicznej dokumentacji medycznej cyfrową wersją dokumentacji wytworzonej w postaci papierowej dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/10/17).

Termin składania ofert : 18.07.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-8 w formie edytowalnej – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy z załącznikami – /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/


ZP/11/17     MCS/ZP/2213-11/2017

Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie, polegających na wykonaniu następujących prac: roboty tynkarsko – malarskie, roboty obejmujące wymianę wykładziny, roboty obejmujące wymianę drzwi i ościeżnic, roboty obejmujące modernizację systemu wentylacji wyciągowej, roboty obejmujące montaż sufitu podwieszanego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/11/17).
Zamówienie podzielone jest na części.

Część 1 –  Roboty tynkarsko – malarskie w pomieszczeniach Pracowni Radiologicznej,

Część 2 – Roboty obejmujące wymianę wykładziny w pomieszczeniach I, II piętra i parteru,

Część 3 – Roboty obejmujące wymianę drzwi i ościeżnic w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni,

Część 4 – Roboty obejmujące modernizację systemu wentylacji wyciągowej w Centralnej Sterylizatorni,

Część 5 – Roboty obejmujące montaż sufitu podwieszanego.

Termin składania ofert : 17.07.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/_

3. Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-7 w formie edytowalnej – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 – wzór umowy dla części: 1,2,3 i 5 – /pobierz/

wzór umowy dla części: 4 – /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/ 

————————————————————————————————————————————————

ZP/14/17     MCS/ZP/2213-14/2017

Dostawy leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/14/17).

Termin składania ofert : 06.07.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/_

3. Załącznik 1 do SIWZ (forma edytowalna) – /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 w formie edytowalnej – /pobierz/

5. Odpowiedź na pytania –  /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

ZP/12/17     MCS/ZP/2213-12/2017

Dostawy leków i materiałów jednorazowych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/12/17).

Zmiana termin składania ofert : 22.06.2017 do godz. 12:30

Termin składania ofert : 20.06.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki 1.1 – 1.3 do SIWZ (forma edytowalna) – /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 w formie edytowalnej – /pobierz/

5. Modyfikacja Załącznika 1.1 poz. 32 do SIWZ – /pobierz/

6. Załącznik nr 1.1 do SIWZ po zmianach – /pobierz/

7. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  –  /pobierz/

9. Modyfikacja Załącznika 1.2 poz. 27 do SIWZ – /pobierz/

10. Załącznik nr 1.2 do SIWZ po zmianach –  /pobierz/

11. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

—————————————————————————————————————————————————————-

ZP/09/17     MCS/ZP/2213-09/2017

Dostawy materiałów stomatologicznych i wypełnień stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/09/17).

Termin składania ofert : 24.04.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/_

3. Załączniki 1.1 – 1.4 do SIWZ (forma edytowalna) – /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 w formie edytowalnej – /pobierz/

5.  Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

6. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————-

ZP/08/17     MCS/ZP/2213-08/2017

Dostawy materiałów protetycznych, leków i środków do mycia i dezynfekcji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/08/17).

Uwaga!  Zmiana –  Termin składania ofert : 03.04.2017 do godz. 12:30

Termin składania ofert : 31.03.2017 do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki 1.1 – 1.7 do SIWZ (forma edytowalna) – /pobierz/

4. Załączniki nr. 2-6 w formie edytowalnej – /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

6. Załącznik 1.2 do SIWZ (forma edytowalna) – po zmianach/pobierz/

7. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu)/pobierz/

————————————————————————————————-

ZP/07/17     MCS/ZP/2213-07/2017

Wykonywanie usług utrzymania zdolności techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymania bezawaryjnego działania urządzeń RTG oraz cyfrowego aparatu pantomograficznego w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/07/17).

Zmiana –  Termin składania ofert : 21.03.2017 do godz. 12:30

Termin składania ofert: 20.03.2017 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. SIWZ wraz z załącznikami (po zmianie w Załącznikach 1.1 i 1.2) –  /pobierz/

4. Odpowiedź na pytania /pobierz/

5. Informacja z otwarcia ofert –  /pobierz/

———————————————————————————-

ZP/06/17     MCS/ZP/2213-06/2017

Dostawy materiałów i akcesoriów stomatologicznych  dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/06/17).

Zmiana – Termin składania ofert: 24.02.2017 r. do godz. 12:30

Termin składania ofert: 22.02.2017 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

4. Formularze asortymentowo-cenowe – forma edytowalna- /pobierz/

5. Zmiana Załącznika 1.6 do SIWZ  –  załącznik uzupełniony  –/pobierz/

6. Odpowiedź na pytania 1/pobierz/

Uwaga: Ilości w Załączniku nr 1.4 do SIWZ są prawidłowe.

7. Zmiana terminu składania ofert – /pobierz/

8. Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert –/pobierz/

9. Odpowiedzi na pytania 2/pobierz/

10. Załącznik nr 1.1  do SIWZ po zmianach – AKTUALNY/pobierz /

11. Odpowiedzi na pytania 3/pobierz/

12. Informacja z otwarcia ofert – /pobierz/

——————————————————————————————-

ZP/05/17     MCS/ZP/2213-05/2017

Wykonywanie usług utrzymania zdolności techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie bezawaryjnego działania urządzeń w ciemni  w  „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/05/17).

Termin składania ofert: 16.02.2017 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

4. Informacja z otwarcia – /pobierz/

——————————————————————————————

ZP/03/17     MCS/ZP/2213-03/2017

Dostawy materiałów protetycznych i leków   dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/03/17).

Termin składania ofert: 08.02.2017 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki 1.1 – 1.6  do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

4. Załączniki 2-6 do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytania – / pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia – /pobierz/

————————————————————————————————————

ZP/02/17     MCS/ZP/2213-02/2017

Dostawy opakowań do sterylizacji, testów kontroli procesów mycia i procesu sterylizacji   dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/02/17).

Termin składania ofert: 01.02.2017 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/_

3. Załączniki  do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

4. Formularz asortymentowo cenowy – wersja edytowalna – _/pobierz/

5.  Odpowiedzi na pytania/pobierz/

6. Informacja z otwarcia – /pobierz/

————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/01/17

W sprawie umowy na lekarskie świadczenia zdrowotne wykonywane prze lekarzy stomatologów w Poradni Stomatologii Dziecięcej oraz w Poradni Protetyki Stomatologicznej „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert –  /pobierz/

3. Termin składania ofert – do dnia 24.01.2017 r. do godz. 12:30

—————————————————————————————————————————————————————–

ZP/40/16     MCS/ZP/2213-40/2016

Dostawa leków i materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/40/16).

Termin składania ofert: 16.01.2017 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki nr 1.1 – 1.4 do SIWZ – forma edytowalna – /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania/pobierz/

5. Informacja z otwarcia – /pobierz/

————————————————————————————————————–

ZP/01/17     MCS/ZP/2213-01/2017

Postępowanie na wykonywanie usług sprzątania i utrzymania  czystości  w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/01/17).

Termin składania ofert: 13.01.2017 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1 OPZ  –/pobierz/

5. Załącznik nr 1 do OPZ – /pobierz/

6. Załącznik nr 2 do OPZ – /pobierz/

7. Załącznik nr 2, 4, 5, 6,7 – /pobierz/

8. Załącznik nr 3 – /pobierz/

9. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

10. Załącznik nr 2, 4, 5, 6,7 – wersja edytowalna – /pobierz/

11. Informacja z otwarcia – /pobierz/


ZP/41/16     MCS/ZP/2213-41/2016

Postępowanie na wykonywanie usług sprzątania i utrzymania  czystości  w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/41/16).

Informacja o unieważnieniu postępowania – /pobierz/

Termin składania ofert: 05.01.2017 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –/pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1 OPZ  –/pobierz/

5. Załącznik nr 1 do OPZ – /pobierz/

6. Załącznik nr 2 do OPZ – /pobierz/

7. Załącznik nr 2, 4, 5, 6,7 – /pobierz/

8. Załącznik nr 3 – /pobierz/


KONKURS OFERT  KO/02/16

W sprawie umowy na lekarskie świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu ortodoncji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert –  /pobierz/

3. Termin składania ofert – do dnia 03.01.2017 r. do godz. 12:30

—————————————————————————————————————————————————————

ZP/39/16     MCS/ZP/2213-39/2016

Postępowanie na wykonywanie usług sprzątania i utrzymania  czystości  w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/39/16).

Informacja o unieważnieniu postępowania – /pobierz/

Termin składania ofert: 30.12.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –/pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1 OPZ –/pobierz/

5. Załącznik nr 1 do OPZ – /pobierz/

6. Załącznik nr 2 do OPZ – /pobierz/

7. Załącznik nr 2, 4, 5, 6,7 – /pobierz/

8. Załącznik nr 3 – /pobierz/

———————————————————————————————————————————–

 

ZP/38/16     MCS/ZP/2213-38/2016

Dostawa sprzętu stomatologicznego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/38/16).

Uwaga ! Zmiana terminu składnia ofert: 27.12.2016 do godz.12:30

Termin składania ofert: 22.12.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –/pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1.1 OPZ –/pobierz/

4. Załącznik nr 1.2 OPZ –/pobierz/

5. Załącznik nr 3 – /pobierz/

6. Załącznik nr 2, 4, 5, 6 – /pobierz/

7. Załącznik nr 7 – /pobierz/

8. Załącznik nr 8 – /pobierz/

Dodano nowy załącznik.

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – /pobierz/

10. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

11. Informacja z otwarcia – /pobierz/

———————————————————————————————

ZP/37/16     MCS/ZP/2213-37/2016

Wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu prac tynkarsko – malarskich, wymianie skrzydeł drzwiowych wraz  z ościeżnicami, wymianie wykładziny podłogowej w gabinetach, a także zamontowanie arkuszy i narożników ochronnych w pomieszczeniach i korytarzu Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii oraz w pomieszczeniach Administracji, w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/37/16).

Uwaga ! Zmiana terminu składnia ofert: 27.12.2016 do godz.12:30

Termin składania ofert: 22.12.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1 OPZ –/pobierz/

4. Załącznik nr 3 – /pobierz/

5. Załącznik nr 2, 4, 5, 6,7 – /pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

7. Zmiana treści załącznika nr 1  OPZ – /pobierz/

Dodano nowy załącznik.

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – /pobierz/

9. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

9. Rzuty powierzchni w wersji .dwg – rar –/pobierz/

10. Rzuty powierzchni w wersji dwg – zip – /pobierz/

11. Załącznik nr 3 po zmianach – /pobierz/

12. Informacja z otwarcia/pobierz/


ZP/33/16     MCS/ZP/2213-33/2016

Dostawa sprzętu stomatologicznego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/33/16).

Termin składania ofert: 28.11.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1.1 OPZ –/pobierz/

4. Załącznik nr 1.2 OPZ – /pobierz/

5. Załącznik nr 1.3 OPZ – /pobierz/

6. Załącznik nr 1.4 OPZ – /pobierz/

7. Załącznik nr 1.5 OPZ – /pobierz/

8.Załącznik nr 1.6 OPZ – /pobierz/

9. Załącznik nr 3 – /pobierz/

10. Załącznik nr 2, 4, 5, 6 – /pobierz/

11. Załącznik 7 – /pobierz/

12. Załącznik 8 – /pobierz/

13. Informacja z otwarcia – /pobierz/


ZP/36/16  MCS/ZP/2213-36/2016

Dostawa, instalacja i wdrożenie wraz z licencją otwartą na nieograniczoną liczbę użytkowników wraz ze wsparciem (wsparcie techniczne/nadzór autorski) Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (System EDM) – tj. systemu umożliwiającego przetwarzanie i gromadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 18.11.2016 do godz. 12:30

Termin składania ofert: 17.11.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –   /pobierz/

3. Załącznik nr 1 do SIWZ –  /pobierz/

4. Załączniki numery: 2, 4, 5, 6 ,7  do SIWZ /pobierz/

5. Załącznik nr 3  do SIWZ  – Wzór umowy z załącznikami – /pobierz/

6. Załącznik nr 1 do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

7. Załączniki numery: 2, 4, 5, 6 ,7 i 8 do SIWZ  – forma edytowalna –  /pobierz/

8. Załącznik nr 3  do SIWZ  – Wzór umowy  – forma edytowalna – /pobierz/

9. SIWZ – forma edytowalna – /pobierz/

10. Załącznik nr 1 do Formularza – forma edytowalna –  /pobierz/

Dodano nowy załącznik.

11. Załącznik nr 12 do umowy – /pobierz/

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – /pobierz/

13. Odpowiedzi na pytania –/pobierz/

14. Informacja z otwarcia – /pobierz/


ZP/30/16     MCS/ZP/2213-30/2016

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/30/16).

Termin składania ofert: 17.11.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1.1 OPZ –/pobierz/ 

4. Załącznik nr 1.2 OPZ – /pobierz/

5. Załącznik nr 1.3 OPZ – /pobierz/

6. Załącznik nr 3.1 – /pobierz/

7. Załącznik nr 3.2 – /pobierz/

8. Załączniki 2, 4, 5, 6 – /pobierz/

9. Informacja z otwarcia – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————-

ZP/34/16     MCS/ZP/2213-34/2016

Dostawa materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/34/16).

Termin składania ofert: 08.11.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki nr 1.1 – 1.2 do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

4. Informacja z otwarcia/pobierz/

——————————————————————–

ZP/35/16     MCS/ZP/2213-35/2016

Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/35/16).

Termin składania ofert: 04.11.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ –  /pobierz/

4. Informacja z otwarcia/pobierz/

—————————————————————————————————————————————————–

ZP/32/16     MCS/ZP/2213-32/2016

Dostawa, instalacja i wdrożenie wraz z licencją otwartą na nieograniczoną liczbę użytkowników wraz ze wsparciem (wsparcie techniczne/nadzór autorski) Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (System EDM) – tj. systemu umożliwiającego przetwarzanie i gromadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie.

UWAGA !

Zmiana terminu składania ofert: 04.11.2016 do godziny 12:30

Termin składania ofert: 02.11.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –   /pobierz/

3. Załącznik nr 1 do SIWZ –  /pobierz/

4. Załączniki numery: 2, 4, 5, 6 ,7 i 8 do SIWZ /pobierz/

5. Załącznik nr 3  do SIWZ  – Wzór umowy  – /pobierz/

6. Załączniki nr 3, 4, 5 do  umowy – /pobierz/

7. Załącznik nr 1 do SIWZ – forma edytowalna   –  /pobierz/

8. Załączniki numery: 2, 4, 5, 6 ,7 i 8 do SIWZ  – forma edytowalna –  /pobierz/

9. Załącznik nr 3  do SIWZ  – Wzór umowy  – forma edytowalna –  /pobierz/

10. Załączniki nr 3, 4, 5 do  umowy – forma edytowalna –   /pobierz/

11. SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

12. Zmiana terminu składania ofert – /pobierz/

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – /pobierz/

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 02-11-16 –  /pobierz/

15. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

16. Załącznik nr 1. do Formularza oferty – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————————

 

ZP/28/16     MCS/ZP/2213-28/2016

Dostawa sprzętu stomatologicznego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/28/16).

Termin składania ofert: 31.10.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – /pobierz/

4. Załączniki nr 2, 4, 5, 6  do SIWZ – /pobierz/

5. Załącznik nr 7  do SIWZ – /pobierz/

6. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy – /pobierz/

7. Załącznik nr 8 do SIWZ – /pobierz/

8. Informacja z otwarcia/pobierz/


ZP/31/16     MCS/ZP/2213-31/2016

Dostawa i montaż dwóch bezolejowych kompresorów dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/31/16).

Termin składania ofert: 12.10.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –  /pobierz/_

3. Załącznik nr 1 do SIWZ –  /pobierz/

4. Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ – /pobierz/

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy –  /pobierz/

6. Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ  – forma edytowalna – /pobierz/

7. Informacja z otwarcia/pobierz/

——————————————————————————————————————————————————–

ZP/27/16     MCS/ZP/2213-27/2016

Dostawa materiałów protetycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/27/16).

Termin składania ofert: 27.09.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna – /pobierz/

4. Informacja z otwarcia – /pobierz/


ZP/29/16     MCS/ZP/2213-29/2016

Dostawa, instalacja i wdrożenie wraz z licencją otwartą na nieograniczoną liczbę użytkowników wraz ze wsparciem (wsparcie techniczne/nadzór autorski) Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (System EDM) – tj. systemu umożliwiającego przetwarzanie i gromadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie.

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert: 07.10.2016 do godz. 12.30

Termin składania ofert: 30.09.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ  –   /pobierz/

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – /pobierz/

4. Załączniki numery: 2,4,5,6,7 i 8 do SIWZ  /pobierz/

5. Załącznik nr 3 do SIWZ – (wzór umowy z załącznikami) – /pobierz/

6. Załączniki numery: 2,4,5,6,7, i 8 do SIWZ – forma edytowalna –/pobierz/

7. Załącznik nr 1 do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

8. Załącznik nr 3 do SIWZ – forma edytowalna –  /pobierz/

9. Zmiana terminu – /pobierz/

10. Ogłoszenie o zmianie terminu – /pobierz/

11. Odpowiedzi na pytania (1)/pobierz/

12.Odpowiedzi na pytania (2)/pobierz/

13. Odpowiedzi na pytania (2) – wersja edytowalna –  /pobierz/

————————————————————————————————————————————

 

ZP/26/16     MCS/ZP/2213-26/2016

Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/26/16).

Termin składania ofert: 19.09.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna   /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

5. Informacja z otwarcia –  /pobierz/

————————————————————————————————————

ZP/25/16     MCS/ZP/2213-25/2016

Dostawa infrastruktury serwerowo – macierzowej dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/25/16).

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert: 05.09.2016 r. godzina 12:30

Termin składania ofert: 18.08.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej – /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania (1)- /pobierz/

5. Odwołanie do KIO cz 1 – /pobierz/

6. Odwołanie do KIO cz 2 – /pobierz/

7. Odwołanie do KIO cz 3 – /pobierz/

8. Zmiana terminu i informacja o wniesionym odwołaniu –  /pobierz/

9. Ogłoszenie o zmianie zamówienia –/pobierz/

10. Odpowiedzi na pytania (2)- /pobierz/

11. Odpowiedzi na pytania (3)- /pobierz/

12. Zmiana terminu  –  /pobierz/

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  –  /pobierz/

14. Informacja z otwarcia – /pobierz/

————————————————————————————————————

ZP/24/16     MCS/ZP/2213-24/2016

Dostawy materiałów biokompatybilnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/24/16). .

Termin składania ofert: 05.08.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/


ZP/23/16     MCS/ZP/2213-23/2016

Wykonanie roboty budowlanej pn.: Remont Centralnej Sterylizatorni wraz z przebudową instalacji, w budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/23/16).

Termin składania ofert: 03.08.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1  – Projekty wykonawcze wszystkie branże, STWiOR, przedmiary – /pobierz/

4. Harmonogram – /pobierz/

5. Rewizja – rysunek AR10 rew. 1 – /pobierz/

———————————————————————————————————-

ZP/21/16     MCS/ZP/2213-21/2016

Wykonanie roboty budowlanej pn.: Wykonanie prac tynkarsko – malarskich, wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, wymiana gniazd teleinformatycznych, wykładziny podłogowej w gabinetach oraz zamontowanie arkuszy ochronnych i narożników w pomieszczeniach i na korytarzu Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii oraz w pomieszczeniu administracji w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/21/16)

Termin składania ofert: 28.07.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- /pobierz/

————————————————————————————————

ZP/20/16     MCS/ZP/2213-20/2016

Wykonanie roboty budowlanej pn.: Remont Centralnej Sterylizatorni wraz z przebudową instalacji, w budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/16).

Termin składania ofert: 13.07.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1  – Projekty wykonawcze wszystkie branże, STWiOR, przedmiary – /pobierz/

4. Harmonogram – /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytania/pobierz/

6. Rewizja – rysunek AR10 rew. 1/pobierz/

——————————————————————

ZP/19/16     MCS/ZP/2213-19/2016

Wykonanie prac tynkarsko – malarskich, wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, wymiana gniazd teleinformatycznych, wykładziny podłogowej w gabinetach oraz zamontowanie arkuszy ochronnych i narożników w pomieszczeniach i na korytarzu Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii oraz w pomieszczeniu administracji w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/19/16)

Termin składania ofert: 12.07.2016 r. do godz. 12:30

UWAGA : ZMIANA ZAPISÓW W SIWZ, ZAŁĄCZNIKU NR 1 I OGŁOSZENIU

Zmiana dotyczy podzielenia przedmiotu zamówienia na dwie części.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – PO ZMIANACH –  /pobierz/

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – PO ZMIANACH/pobierz/

4. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

5. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

6. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- /pobierz/

——————————————————————

ZP/17/16     MCS/ZP/2213-17/2016

Dostawa infrastruktury serwerowo – macierzowej dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/16).

Zmiana terminu składania ofert: 08.07.2016 r. do godz. 12:30

Termin składania ofert: 05.07.2016 r. do godz. 12:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – /pobierz/

Zmiana terminu składnia ofert/pobierz/

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej – /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytania I/pobierz/_

———————————————————————————–

ZP/18/16     MCS/ZP/2213-18/2016

Dostawy  materiałów jednorazowych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ZP/18/16).

Termin składania ofert: 24.06.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna –/pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania  –  /pobierz/

5. Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna – PO ZMIANACH-/pobierz/


ZP/16/16     MCS/ZP/2213-16/2016

Dostawa i montaż myjni-dezynfektor wraz z wyposażeniem dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ZP/16/16).

Termin składania ofert: 20.06.2016 r. do godz. 12:30

Zmiana terminu składania ofert: 23.06.2016 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia – /pobierz/

Zmiana terminu składnia ofert – /pobierz/

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej – /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania  –  /pobierz/

—————————————————————————————————–

ZP/13/16     MCS/ZP/2213-13/2016

Dostawa sprzętu stomatologicznego do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ZP/13/16).

Termin składania ofert: 8.06.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

————————————————————————————————–

ZP/15/16     MCS/ZP/2213-15/2016

Dostawy  materiałów jednorazowych, materiałów opatrunkowych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ZP/15/16).

Termin składania ofert: 12.05.2016 r. do godz. 12:30

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT -13.05.2016 r. do godz. 14:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna – /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

5. Ogłoszenie o ZMIANIE zamówienia –/pobierz/

——————————————————————————————–

ZP/14/16     MCS/ZP/2213-14/2016

Dostawy  materiałów i wypełnień stomatologicznych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ZP/14/16).

Termin składania ofert: 10.05.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna –/pobierz/

———————————————————————————————————-

ZP/11/16     MCS/ZP/2213-11/2016

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ZP/11/16).

Termin składania ofert: 29.04.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/_

3. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1   – /pobierz/

4. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 – w formie edytowalnej –/pobierz/

5. Pozostałe Załączniki w formie edytowalnej –/pobierz/

6. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/09/16     MCS/ZP/2213-09/2016

Dostawa leków, materiałów i akcesoriów stomatologicznych do opracowywania kanałów oraz preparatów do profilaktyki do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ZP/09/16).

Termin składania ofert: 04.04.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna –/pobierz/

—————————————————————————————————-

ZP/04/16     MCS/ZP/2213-04/2016

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw aparatów anestozjologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/04/16).

Termin składania ofert: 30.03.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

2. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

—————————————————————————————————-

ZP/08/16     MCS/ZP/2213-08/2016

Dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/08/16).

Termin składania ofert: 24.03.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –/pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna –/pobierz/

————————————————————————————————-

ZP/10/16     MCS/ZP/2213-10/2016

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o.
w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/10/16.

ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY NA 12 MIESIĘCY

Termin składania ofert: 23.03.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –/pobierz/

—————————————————————————————————–

ZP/06/16     MCS/ZP/2213-06/2016

Dostawy materiałów i akcesoriów protetycznych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/06/16).

Termin składania ofert: 16.03.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –/pobierz/_

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna –/pobierz/

——————————————————————————————-

 

ZP/07/16     MCS/ZP/2213-07/2016

Dostawa leków i materiałów biokompatybilnych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/07/16).

Termin składania ofert: 16.03.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –/pobierz/_

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna – /pobierz/

——————————————————————————-

ZP/02/16     MCS/ZP/2213-02/2016

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o.
w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/02/16.

Termin składania ofert: 15.03.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –/pobierz/

———————————————————————————————

ZP/05/16     MCS/ZP/2213-05/2016

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń  RTG  i w Centralnej Sterylizatorni „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/05/16).

Termin składania ofert: 08.03.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /obierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

————————————————————————————————–

ZP/03/16     MCS/ZP/2213-03/2016

Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń  RTG  i w Centralnej Sterylizatorni „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/03/16).

Termin składania ofert: 10.02.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Odpowiedzi na pytania-  /pobierz/

————————————————————————————————–

ZP/01/16     MCS/ZP/2213-01/2016

Dostawa leków i materiałów biokompatybilnych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/01/16).

Termin składania ofert: 28.01.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/.

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – /pobierz/

3. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

4. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna – /pobierz/

—————————————————————————————————

 

KONKURS OFERT  KO/01/16

W sprawie umowy na lekarskie świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza stomatologa specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

3. Termin składania ofert – do dnia 18.01.2016 r. do godz. 12:30

————————————————————————————————-

ZP/19/15     MCS/ZP/2213-19/2015

Świadczenie usług stałej konserwacji i naprawy urządzeń stomatologicznych, protetycznych i medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/19/15).

Termin składania ofert: 14.01.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/  

2. SIWZ z załącznikami- /pobierz/

3. Załączniki od 3.1  do 3.2 do SIWZ- /pobierz/

4. Załączniki od 3.1  do 3.2 do SIWZ- wersja edytowalna- /pobierz/

5. Poglądowy harmonogram przeprowadzania prac konserwacyjnych- /pobierz/

6. Odpowiedź na pytania – /pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/20/15     MCS/ZP/2213-20/2015

Dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/15).

Termin składania ofert: 13.01.2016 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/ 

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna –/pobierz/

4. Odpowiedź na pytania  –/pobierz/

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – /pobierz/

6. Załączniki 3.1; 3.2; 3.3 i 3.6 PO ZMIANACH – /pobierz/

Uwaga zmiana terminu składania ofert – 15.01.2016 r. godzina 12:30

—————————————————————————————————

 

KONKURS OFERT  KO/10/15

W sprawie umowy na lekarskie świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza stomatologa specjalistę w dziedzinie periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

4. Termin składania ofert – do dnia 29.12.2015 r. do godz. 14:30

————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/09/15

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU ORTODONCJI

1. Ogłoszenie –   /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/ 

3. Załącznik wersja edytowalna  /pobierz/

4. Termin składania ofert – do dnia 30.12.2015 r. do godz. 10:30

——————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/08/15

W sprawie umowy na lekarskie świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza stomatologa specjalistę w dziedzinie periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

4. Termin składania ofert – do dnia 22.12.2015 r. do godz. 12:30

————————————————————————————————-

ZP/17/15     MCS/ZP/2213-17/2015

Dostawa znieczuleń miejscowych, leków, materiałów bikompatybilnych, tamponów hemostatycznych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/15).

Termin składania ofert: 18.12.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna – /pobierz/

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  – /pobierz/

5. Odpowiedzi na pytania – /pobierz/

—————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/07/15

W sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anastezjologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

4. Termin składania ofert – do dnia 16.12.2015 r. do godz. 12:30

—————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/05/15

W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z CZYNNOŚCIAMI TECHNICZNYMI Z ZAKRESU ORTODONCJI

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna  /pobierz/

4. Termin składania ofert – do dnia 4.12.2015 r. do godz. 10:30

————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/06/15

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY STOMATOLOGÓW W PORADNI STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Ogłoszenie – /pobierz /

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

 

—————————————————————————————————

ZP/16/15     MCS/ZP/2213-16/2015

Dostawa znieczuleń miejscowych i leków do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/16/15).

Termin składania ofert: 09.11.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna  /pobierz/   

4. Formularz oferty – wersja edytowalna/pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/13/15     MCS/ZP/2213-13/2015

Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/13/15).

Termin składania ofert: 06.11.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu –  /pobierz /

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna  /pobierz/  

4. Formularz oferty – wersja edytowalna /pobierz/

———————————————————————————————————————————————-

ZP/15/15     MCS/ZP/2213-15/2015

Dostawa materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/15/15).

Termin składania ofert: 23.10.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

————————————————————————————————————————————————-

ZP/14/15     MCS/ZP/2213-14/2015

Dostawa igieł bezpiecznych i endodontycznych oraz osłonek jednorazowych (postępowanie powtórzone) dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/14/15).

Termin składania ofert: 01.10.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Odpowiedzi na pytania  – / pobierz /

————————————————————————————————————————————————

ZP/12/15     MCS/ZP/2213-12/2015

Dostawa materiałów protetycznych – zębów akrylowych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/12/15).

Termin składania ofert: 28.09.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami –  /pobierz/

3. Kosztorys/Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna /pobierz/ 

4. Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna /pobierz/

5. Infromacja o zmianie Opisu Przedmiotu Zamówienia – /pobierz/

6. Kosztorys/Formularz asortymentowo- cenowy – PO ZMIANACH -wersja edytowalna- /pobierz/

————————————————————————————————————————————————–

ZP/11/15     MCS/ZP/2213-11/2015

Budowa serwerowni w formule ” zaprojektuj i wybuduj” w  Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/11/15).

Termin składania ofert: 21.08.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy – / pobierz /

——————————————————————————————————

ZP/10/15     MCS/ZP/2213-10/2015

Budowa serwerowni w formule ” zaprojektuj i wybuduj” w  Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/10/15).

Termin składania ofert: 30.07.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /  pobierz  /

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz  /

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy – / pobierz /

4. Załączniki do SIWZ  w formie edytowalnej – /pobierz  /

5. Odpowiedzi na pytania  – /pobierz/

——————————————————————————————————

ZP/09/15     MCS/ZP/2213-09/2015

Dostawa igieł, strzykawek, wenflonów, akcesoriów stomatologicznych oraz osłonek jednorazowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/09/15).

Termin składania ofert: 15.07.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – / pobierz /

2. SIWZ wraz z załącznikami – /  pobierz /

3. Kosztorys/Formularz asortymentowo- cenowy – wersja edytowalna /  pobierz /

4. Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna / pobierz /

5. Odpowiedzi na pytania  – /pobierz/

——————————————————————————————————ZP/08/15     MCS/ZP/2213-08/2015

Budowa serwerowni w formule ” zaprojektuj i wybuduj” w  Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.  w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/08/15).

Termin składania ofert: 14.07.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – / pobierz /

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz /

3. Program Funkcjonalno-Użytkowy – / pobierz /

4. Załączniki do SIWZ  w formie edytowalnej – / pobierz /

4. Odpowiedzi na pytania  – / pobierz /

—————————————————————————————————–

ZP/07/15     MCS/ZP/2213-07/2015

Dostawa materiałów jednorazowych oraz igieł bezpiecznych i endodontycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/07/15).

Termin składania ofert: 30.06.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Odpowiedź na pytanie – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

ZP/06/15     MCS/ZP/2213-06/2015

Dostawa materiałów jednorazowych, materiałów opatrunkowych oraz igieł bezpiecznych i endodontycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/06/15).

Termin składania ofert: 12.06.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej – /pobierz/

4. Odpowiedź na pytanie – /pobierz/

5. Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 – po zmianach – /pobierz/

———————————————————————————————————————————————–

ZP/03/15     MCS/ZP/2214-03/2015

Dostawa sprzętu stomatologicznego do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/03/15).

Termin składania ofert: 21.04.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej – / pobierz/ 

——————————————————————————————————————————————————

ZP/05/15     MCS/ZP/2213-05/2015

Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/05/15).

Termin składania ofert: 17.04.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej – /pobierz/

——————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/04/15

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA, SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ W PORADNI PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

3. Termin składania ofert – do dnia 20.03.2015 r. do godz. 09:30

———————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/03/15

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY STOMATOLOGÓW W PORADNI DZIECIĘCEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

3. Termin składania ofert – do dnia 20.02.2015 r. do godz. 12:30

 

——————————————————————————————————————————————————

ZP/03/15     MCS/ZP/2214-03/2015Dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych,  leków, materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego opracowywania kanałów, wkładów koronowo-korzeniowych i tamponów hemostatycznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/02/15)

Termin składania ofert: 20.02.2015 r. do godz. 12:30

1. Ogłoszenie o zamówieniu – /pobierz/

2. SIWZ wraz z załącznikami – /pobierz/

3. Załaczniki nr 3.1 – 3.10 do SIWZ – /pobierz/

4. Odpowiedzi na pytania –  /pobierz/

——————————————————————————————————————————————-

KONKURS OFERT  KO/02/15

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA W PORADNI DZIECIĘCEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Ogłoszenie – /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

3. Termin składania ofert – do dnia 09.02.2015 r. do godz. 12:30

——————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT  KO/01/15

W SPRAWIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA W PORADNI DZIECIĘCEJ „MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Ogłoszenie –  /pobierz/

2. Warunki Konkursu Ofert – /pobierz/

3. Termin składania ofert – do dnia 04.02.2015 r. do godz. 12:30

<stro

http://www.dreamstime.com/-image26801912

Stomatologia ogólna zwana inaczej stomatologią zachowawczą zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem choroby próchnicowej zębów czyli profilaktyką przeciwpróchnicową oraz skutecznym leczeniem zaatakowanych już próchnicą twardych tkanek zęba, zachowując jak najdłużej jego żywotność i naturalny wygląd – estetykę. Często jednak zdarza się, że proces próchnicowy jest tak dalece zaawansowany, że same proste zabiegi zachowawcze już nie wystarczają. Dlatego też dzięki współczesnej endodoncji (leczenia kanałowego), nasi lekarze ratują wszelkimi dostępnymi metodami każdy ząb, nie dopuszczając w ten sposób do jego utraty.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image17769770

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku rozwojowym. Uwzględnia przy tym różne zachowania dzieci zależne od ich wieku oraz odmienną budowę ich zębów i narządu żucia. Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybranie właściwego stomatologa, który potrafi dotrzeć do małego pacjenta i zrozumieć jego reakcje i potrzeby. W przypadku dzieci nastawionych negatywnie do leczenia stomatologicznego w sposób tradycyjny, proponujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym lub sedacji (farmakologicznym uspokojeniu)

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image25047721

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia skupia się przede wszystkim na problemach związanych z różnego rodzaju schorzeniami tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej. Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne to: ekstrakcje (usunięcia)  zębów wszczepianie implantów, chirurgiczne leczenie utraconej tkanki kostnej w wyniku m.in. paradontozy, poprzez jej odbudowę materiałami biokompatybilnymi. Wszystkie zabiegi chirurgiczne/periodontologiczne poprzedzone są wnikliwą diagnostyką i badaniami, a w sytuacjach koniecznych dodatkowymi konsultacjami u innych specjalistów. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, lekarze pomagają przygotować Pacjentów  do  przyszłego leczenia np. ortodontycznego i protetycznego.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image21122749

Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją i rehabilitacją narządu żucia. Przywraca pierwotne warunki zgryzowe, które wraz z upływem lat lub z powodu innych niekorzystnych zdarzeń, straciły swoją wartość funkcjonalną i estetyczną. Przez całe życie zęby narażone są na szereg szkodliwych czynników, które prowadzą do zmian w strukturze, budowie i ilości naszego uzębienia. Dlatego też, po utracie zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się „kołem ratunkiem” dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu i promiennego uśmiechu.

czytaj dalej
ortodonta

Ortodoncja, to dziedzina stomatologii, która zajmuje się korektą nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz szeroko pojętą  profilaktyką. Ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego sprawia, iż obecnie leczenie to można przeprowadzić u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Wybór natomiast metody leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia zaawansowania wady.

  czytaj dalej
Dentist carefully looks jaw X-rays at computer monitor in dental clinic.

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, dla ustalenia właściwego procesu leczenia, ogromne znaczenie ma właściwa diagnoza. W tym celu niezbędne są, zlecane przez lekarzy, badania radiologiczne lub tomograficzne. Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również pacjentom innych gabinetów stomatologicznych.

czytaj dalej