Władze Spółki

RADA NADZORCZA

Małgorzata Stachurska – Turos – Członek Rady

Sławomir Morawski – Członek Rady

Jacek Paluszkiewicz – Członek Rady

Stanisław Wójcik – Członek Rady

ZARZĄD SPÓŁKI

Tatiana Garstka – Prezes Zarządu

Kacper Pietrusiński – Członek Zarządu


DYREKCJA

Ewelina Karłowska – Dyrektor ds. Medycznych

Agnieszka Rusiecka – Dyrektor ds. Ekonomicznych

Marcin Bugaj – Dyrektor ds.
Administracyjnych

Renata Tauber – Główny Księgowy


SEKRETARIAT

godziny pracy: 8.00 – 16.00

tel. 22  55 69 400

fax 22  55 69 403

sekretariat@mcs-przychodnia.pl

1 313 odsłony
Drukuj