Strona główna BIP

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

 podmiot leczniczy, który utworzył przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Mazowieckie Centrum Stomatologii

zarejestrowane w Rejestrze podmiotów leczniczych

pod NR: 000000025211

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22  55 69 300
fax: 22  55 69 403

Świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 – 20.00

Rejestracja przyjmuje Pacjentów

w godzinach:   7.15 – 20.00

Centrala telefoniczna i Informacja przyjmuje telefony

w godzinach:   7.15 – 20.00
tel. 22/ 55-69-300 i 55-69-301

Regon 142049482, NIP 525-24-65-327

Nr. rachunku bankowego podstawowego: Bank Pekao S.A.

20 1240 1037 1111 0010 2605 1773

link do profilu na platformie ePUAP: link

 

 

9 234 odsłony
Drukuj