Status prawny

Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została w dniu 31.07.2009r. na podstawie Aktu Notarialnego Repetorium: A. Nr 12034/2009. Jedynym Wspólnikiem „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp z o.o. jest Województwo Mazowieckie.

Podstawy prawne działania Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp z o.o.:

  • Akt Notarialny Repertorium A Nr 2821/2016
  • Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie Mazowieckiego Centrum Stomatologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000338846
  • Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
  • Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Centrum Stomatologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Umowa Spółki.

 

Załącznik  Wielkość
NIP skan.pdf 255.26 KB
REGON skan.pdf 303.69 KB
Akt Notarialny.pdf 17 MB
Regulamin Organziacyjny.pdf 0.7 MB

 

1 209 odsłony
Drukuj