Przedmiot działalności

Podstawowym celem Spółki jest prowadzenie działalności leczniczej oraz innej działalności gospodarczej związanej z działalnością leczniczą lub służącej tej działalności.     

Spółka świadczy usługi medyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kompleksowego leczenia stomatologicznego począwszy od stomatologii zachowawczej, poprzez protetykę stomatologiczną, ortodoncję, periodontologię, stomatologię dziecięcą, chirurgię stomatologiczną i implantologię. Mazowieckie Centrum Stomatologii  realizuje powyższe usługi stomatologiczne  również w znieczuleniu ogólnym dowziewnym, z możliwością zastosowania kompleksowej diagnostyki radiologicznej w trakcie trwania zabiegu.

Ponadto  Spółka bierze udział w kształceniu lekarzy dentystów poprzez prowadzenie staży specjalizacyjnych i podyplomowych.

667 odsłony
Drukuj