Majątek Spółki

W dniu 09 października 2009 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338846.

Wysokość kapitału zakładowego – 6 606 000 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Mazowieckie i pokryte wkładem pieniężnym.

669 odsłony
Drukuj