Informacje podstawowe

Mazowieckie Centrum Stomatologii

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa

Centrala tel. 22  55 69 300

Sekretariat tel. 22  55 69 400

fax: 22  55 69 403

e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl

adres skrzynki ePUAP: \Maz_Centrum_Stomato\domyslna

REGON: 142049482

NIP: 525-24-65-327 

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-301, przy ul. Nowy Zjazd 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338846, z wniesionym i pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 6 606 000 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Mazowieckie i pokryte wkładem pieniężnym.

Nr. rachunku bankowego:

Bank Pekao S.A. 20 1240 1037 1111 0010 2605 1773

cennik MCS


1 595 odsłony
Drukuj